Preskočit na obsah

Lesoochranári kritizujú návrh opatrení pre Karpatské bukové pralesy

27.10 2017, TASR

Bratislava, 26. októbra – Ochranárom sa nepozdáva návrh opatrení, ktorými má Slovensko splniť odporúčania Výboru svetového dedičstva UNESCO ohľadne Karpatských bukových pralesov. Lesoochranárske združenie Vlk upozorňuje, že ochrana pralesov nebude napriek nim ani naďalej zabezpečená.

V hromadnej pripomienke k návrhu žiada zabezpečiť ochranu pralesov na výmere 5766,4 hektára. Pokiaľ sa tak nestane, mal by podľa ochranárov envirorezort požiadať Výbor Svetového dedičstva UNESCO o ich zaradenie na Zoznam ohrozených lokalít. Lesoochranárske združenie tvrdí, že Slovensko o stave bukových pralesov klame.

,,Väčšina (67 percent) z celkovej výmery 5766,4 hektára nemá zabezpečenú ochranu ani desať rokov po zápise do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. V pohorí Vihorlat je chránených iba šesť percent územia. Na ploche 3860 hektárov UNESCO lokality prebieha ťažba ako v akýchkoľvek iných lesoch, loví sa tu zver, dokonca aj ohrozený vlk, stavajú sa nové poľovnícke posedy. Naplánované sú tu developerské projekty, ako napríklad výstavba lyžiarskeho strediska, lanovky či cestného hraničného priechodu do Poľska," napísali v pripomienke lesoochranári.

S návrhom komplexných opatrení nie je spokojný ani štátny podnik Lesy SR. V rámci medzirezortného pripomienkového konania poukázal, že žiadne jeho pripomienky a návrhy na odstránenie nedostatkov a chýb nominačného projektu v lokalite Vihorlat neboli bez zdôvodnenia do dokumentu premietnuté.

Návrh komplexných opatrení pre slovenskú časť Karpatských bukových pralesov má reagovať na odporúčania Výboru svetového dedičstva UNESCO. Slovensku vyčítal napríklad ťažbu dreva, potrebná je aj úprava hraníc pralesov. Potrebné opatrenia sa majú zrealizovať do februára budúceho roku, dokedy má SR na Sekretariát UNESCO predložiť aj návrh na úpravu hraníc.

Karpatské bukové pralesy na Slovensku a Ukrajine pribudli do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva v roku 2007. Do zoznamu UNESCO sa zapísalo desať pralesových lokalít. Z nich štyri sú na území Slovenska - lokality Stužica, Havešová, Rožok a Vihorlat.

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Les Ochrana prírody