Preskočit na obsah

Košické oceliarne prezentovali obciam investície do životného prostredia

28.11 2019, TASR

Košice, 27. novembra – Problematike ochrany životného prostredia sa venovalo stredajšie stretnutie v košických oceliarňach U. S. Steel, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia podniku a starostovia blízkych obcí.


,,Vieme, že obyvatelia regiónu sa živo zaujímajú o otázky životného prostredia, a preto sme chceli zástupcom okolitých obcí a mesta Košice poskytnúť aktuálne informácie o tom, čo všetko sme v posledných rokoch urobili na jeho zlepšenie," povedal podnikový generálny manažér pre environment Miloš Fodor. ,,Sme presvedčení o tom, že 90-percentné zníženie emisií stojí za povšimnutie," uviedol.

Spoločnosť U. S. Steel Košice deklaruje, že dlhodobo pracuje na znižovaní dosahu hutníckej výroby na životné prostredie. Počas 20 rokov, čo na Slovensku podniká, investovala do ekológie viac než 660 miliónov dolárov (vyše 600 miliónov eur). Ako o tom TASR ďalej informoval hovorca oceliarní Ján Bača, spoločnosť zrealizovala stovky projektov zameraných na všetky zložky životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva, energetickej efektívnosti či ochrany vôd, ale predovšetkým na zlepšenie kvality ovzdušia. Tie boli zamerané na znižovanie emisií tuhých znečisťujúcich látok vo výrobných procesoch koksovne, aglomerácie, vysokých pecí, oceliarne a energetiky.

Najdôležitejšou investičnou akciou v posledných piatich rokoch bola modernizácia kotolne spojená s úplnou rekonštrukciou kotla číslo 6 a výstavbou nového kotla číslo 7 v súlade s požiadavkami Európskej únie na implementáciu najlepších dostupných technológií (BAT).

,,Najvýznamnejším projektom z hľadiska zníženia tuhých znečisťujúcich látok v tomto roku je odprašovanie štyroch aglomeračných pásov na báze látkových filtrov, ktoré je v štádiu finalizácie. Celkovo ide o 15 projektov spolufinancovaných z Kohézneho fondu EÚ prostredníctvom operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré pomôžu znížiť emisie tuhých znečisťujúcich látok v U. S. Steel Košice v porovnaní s rokom 2000 približne o 93 percent," uviedol Bača.

S výsledkami najnovších environmentálnych investícií sa oboznámili zástupcovia mesta Košice a obcí Haniska, Veľká Ida, Bočiar, Sokoľany, Bukovec, Gyňov, Perín-Chym a Komárovce.

Copyright © TASR 2022
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Priemysel