Intenzívne poľnohospodárstvo znehodnocuje rieky, upozorňujú ochranári

30.11 2018, TASR

Bratislava, 29. novembra - Kampaň #ProtectWater ochranárskych organizácií Svetový fond na ochranu prírody (WWF) Slovensko a Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife upozorňuje, že aj intenzívne poľnohospodárstvo znehodnocuje rieky.


Európska komisia prehodnocuje rámcovú smernicu o vode a WWF Slovensko a SOS/BirdLife Slovensko sú za zachovanie prísnej podoby smernice. Požadujú, aby sa vysoký štandard ochrany vôd odrazil aj v pravidlách európskej poľnohospodárskej politiky. TASR o tom informovala Andrea Settey Hajdúchová z WWF Danube-Carpathian Programme Slovakia.

,,Voda je kľúčová pre prírodu, ľudí aj ekonomiku. Snahy o oslabenie pravidiel na ochranu vôd sú nebezpečným pílením konára, na ktorom sedíme, a doplatíme na ne všetci. Musíme začať riešiť jadro problémov," povedal Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko. Podľa neho treba využiť prebiehajúce rokovania o budúcej podobe poľnohospodárskej politiky a nastaviť systém tak, aby dotácie nešli znečisťovateľom, ale tým, ktorí hospodária v súlade s prírodou a chránia prírodné zdroje.

Z ročnej spotreby vody v Európe sa 36 percent minie na poľnohospodárstvo, pričom v lete je to až 60 percent. Na Slovensku je dusičnanmi z hnojív ohrozená až tretina územia a podľa údajov v Envirostratégii spotreba hnojív u nás rastie rýchlejšie ako v krajinách V4 aj Európskej únie (EÚ). Ochranárske organizácie upozorňujú, že súčasná spoločná poľnohospodárska politika EÚ podporuje predovšetkým intenzívne poľnohospodárstvo a veľké farmy, čo má negatívny vplyv na vodné zdroje. Nadmerné využívanie pesticídov a hnojív, odpad z podnikov živočíšnej výroby či nadmerná spotreba vody predstavujú ohrozenie pre vodné ekosystémy a sú problémom pre celú spoločnosť. V členských krajinách EÚ sa diskutuje o reforme poľnohospodárskej politiky. Rozhoduje sa o tom, do akej miery bude naďalej podporovať predovšetkým intenzívne poľnohospodárstvo.

,,Na Slovensku sa vplyvom poľnohospodárstva nielen zhoršuje kvalita pôdy, ale aj klesá schopnosť zadržiavať vodu v krajine. Rastie tak na jednej strane riziko povodní a na druhej ohrozenie suchom, čo potvrdzuje i Envirostratégia Ministerstva životného prostredia SR," upozorňuje Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko. ,,Preto je kľúčové, aby aj Slovensko pri nastavovaní priorít a systému podpory v poľnohospodárskej politike vo zvýšenej miere investovalo do opatrení, ktoré riešia environmentálne dosahy poľnohospodárstva," doplnila.

Do diskusie o podobe rámcovej smernice o vode môže prispieť aj verejnosť. Viac ako 100 ochranárskych organizácií, medzi nimi WWF, BirdLife, European Rivers Network či Wetlands International, spustilo v októbri prvé kolo kampane #ProtectWater, ktorej cieľom je zachovať existujúcu úroveň ochrany vôd v EÚ. Zapojilo sa do nej už takmer 150.000 Európanov. Podporili požiadavku, aby Európska komisia nemenila podobu smernice, ktorá od roku 2000 prispieva k zlepšovaniu kvality vôd v krajinách EÚ. Teraz organizácie spúšťajú ďalšiu vlnu kampane.

Rámcová smernica o vode žiada krajiny, aby zhodnotili stav svojich riek a prijali kroky, ktoré zlepšia ich ekologický stav. Definuje oblasti, na ktoré sa majú krajiny zamerať. Venuje sa poľnohospodárstvu, vodohospodárskym zásahom na riekach, výstavbe priehrad či elektrární aj požiadavke na obnovenie biodiverzity riek.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Mimovládne organizácie Voda