Preskočit na obsah

ČOV v Chemku fungovala šesť rokov nelegálne, SIŽP obmedzila jej činnosť

16.04 2021, TASR

Bratislava/Strážske, 15. apríla  Mechanicko-chemicko-biologická čistiareň odpadových vôd (MCHB ČOV) patriaca spoločnosti Ekologické služby so sídlom v areáli bývalého národného podniku Chemko Strážske v okrese Michalovce sa šesť rokov prevádzkovala bez príslušného povolenia. 

Tvrdí to Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), ktorá preto predmetnej ČOV obmedzila činnosť do doby, kým prevádzkovateľ nezíska právoplatné integrované povolenie. V rozpore so zákonom malo byť aj následné vypúšťanie odpadových vôd z prevádzky. Hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách mali zároveň niekoľkonásobne prevyšovať povolené normy.

,,Na základe výsledkov viacerých kontrol a zistení z ostatnej činnosti SIŽP je zrejmé, že prevádzka MCHB ČOV dlhodobo vykonáva činnosť bez právoplatného integrovaného povolenia," informovala TASR hovorkyňa SIŽP Tamara Lesná s tým, že SIŽP preto ,,hneď, ako to umožnil zákon" vydala rozhodnutie o obmedzení činnosti čistiarne, a to do doby, kým jej prevádzkovateľ, spoločnosť Ekologické služby, nezíska právoplatné integrované povolenie. ,,Povinnosť zosúladiť prevádzku s právnymi predpismi a získať povolenie na výkon činnosti má za povinnosť každý prevádzkovateľ IPK (integrovaná prevencia a kontrola, pozn. TASR) prevádzok na Slovensku. Ekologické služby mali možnosť vyriešiť tento protiprávny stav počas šiestich rokov nelegálnej prevádzky," doplnila s tým, že konanie o vydaní integrovaného povolenia pre prevádzku MCHB ČOV v areáli Chemka aktuálne realizuje Inšpektorát životného prostredia v Košiciach.

Lesná tiež upozornila, že keďže je povolenie na vypúšťanie odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku z prevádzky súčasťou integrovaného povolenia, spoločnosť TP2, ktorá vodu z ČOV odvádzala do odkaliska Poša a odtiaľ vypúšťala do Kyjovského potoka, tak robila v rozpore so zákonom. Dôvodom má byť neplatnosť povolenia, o ktoré sa prevádzkovateľ MCHB ČOV dodnes opiera. Ako vysvetlila, v čase, keď Okresný úrad Prešov povolenie predĺžil, bola jediným povoľujúcim orgánom pre čistiarne vôd SIŽP.

Podľa SIŽP však ani samotné vypúšťané vody nespĺňali zákonom stanovené limity. Hodnota amoniaku na vývare z odkaliska Poša ich napríklad prekročila 26-násobne, hodnoty dusitanov boli dokonca 100-násobne vyššie. ,,Odbery zabezpečené SIŽP preukázali výrazný nepriaznivý vplyv vypúšťaných odpadových vôd na Kyjovský potok," zhodnotila Lesná aktivity spoločností, ktoré v Chemku zabezpečujú čistenie odpadových vôd. Ako vysvetlila, nedostatočná účinnosť čistiaceho procesu súvisela s nefunkčným chemickým čistením. SIŽP preto prevádzkovateľa vyzvala na doplnenie príslušnej projektovej dokumentácie súvisiacej s potrebnou rekonštrukciou chemického čistenia odpadových vôd a vybudovania nového kalového hospodárstva čistiarne. Ako Lesná uzavrela, SIŽP vydanie dočasného súhlasu na prevádzkovanie MCHB ČOV za aktuálneho stavu nepripúšťa.

 

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Environmentálne záťaže Odpady Voda Environmentálna kriminalita IPKZ