Preskočit na obsah

Cieľom odpadového hospodárstva do roka 2025 je odklon od skládkovania

27.04 2021, TASR

Bratislava, 26. apríla Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2025 je odklonenie odpadov od skládkovania. Upravujú sa aj ciele recyklácie pre jednotlivé segmenty odpadov. Vyplýva to z Programu odpadového hospodárstva (POH) SR na roky 2021 – 2025, ktorý bol predložený v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR bude teraz vyhodnocovať vznesené pripomienky k programu.

Zníženie skládkovania sa má dosiahnuť kombináciou zvýšenia poplatkov za ukladanie odpadov na skládku a vytvorenia podmienok na alternatívne spôsoby zneškodňovania odpadov, ako je napríklad podpora predchádzania vzniku odpadu, opätovného použitia či zlepšenie miery triedenia odpadov, vyplýva z materiálu. Ministerstvo v programe plánuje zabezpečiť prepojenie elektronických registrov v oblasti komunálneho odpadu s Informačným systémom odpadového hospodárstva.

MŽP v programe uvádza, že je nutné zabezpečiť zlepšenie fungovania systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky. Do roku 2025 je podľa envirorezortu potrebné zvýšiť mieru triedeného zberu na 60 percent a mieru prípravy na opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu na 55 percent.

Cieľom do roku 2025 je aj zníženie podielu bioodpadu v zmesovom odpade na 25 percent. Zaviesť by sa mala značka kvality pre kvalitný kompost.

V SR nie je momentálne vytvorený komplexný systém nakladania s odpadom z bioplastov. Program si preto kladie za cieľ pripraviť podklady na vytvorenie funkčného systému nakladania s odpadom z bioplastov. Tí, ktorí bioplasty používajú, by mali podľa POH mať zabezpečený samostatný triedený zber a spracovateľa.

Envirorezort chce do konca roka 2025 dosiahnuť mieru recyklácie odpadov z obalov najmenej vo výške 65 percent z celkovej hmotnosti obalov uvedených na trh. Zvýšiť by sa mala aj príprava na opätovné použitie a recykláciu stavebných odpadov na 70 percent.

Pre oblasť textilu by sa mal v zákone o odpadoch vytvoriť funkčný systém, ktorý by bol účinný od začiatku roka 2025. Mala by sa zvýšiť recyklácia a opätovné použitie použitého textilu.

Miera recyklácie pneumatík by mala do roku 2025 dosiahnuť najmenej 75 percent. Zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel a opätovné použitie ich častí by malo byť na úrovni 95 percent. Znovupoužitie a recyklácia starých vozidiel by mala byť 85 percent.

Pre batérie a akumulátory by sa mal podľa MŽP prijať nový regulačný rámec. Zvýšiť sa má tiež recyklácia a energetické zhodnocovanie odpadových olejov.

Viac informácií: Program odpadového hospodárstva (POH) SR na roky 2021 – 2025

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Dokumenty EIA,SEA Odpady Rezort MŽP SR