ENVI-PAK usporil triedeným zberom v roku 2014 viac ako 56 tisíc ton skleníkových plynov

02.03 2015,

Vďaka triedenému zberu odpadov z obalov, ktorý podporil ENVI-PAK v roku 2014, bolo usporených viac ako 56 tisíc ton skleníkových plynov. Úspora predstavuje množstvo skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo 5 osobných automobilov pri ceste okolo sveta.


ENVI-PAK každoročne vypočítava úsporu skleníkových plynov v rámci sumarizácie ročných výsledkov triedeného zberu a prípravy Hlásenia o obaloch a o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov.
 
Na výpočet úspory skleníkových plynov za rok 2014 bola prvýkrát použitá metodika vyvinutá spoločnosťou BIO by Deloitte pre 25 európskych oprávnených organizácií združených v asociácii PRO EUROPE. ENVI-PAK sa na vývoji tejto metodiky aktívne podieľal a je jedinou oprávnenou organizáciou na Slovensku akreditovanou na jej používanie.
 
„Sme veľmi radi, že systematický prístup ENVI-PAK prináša svoje ovocie. Navyše, takáto úspora skleníkových plynov nám dáva nádej, že pri podobnom prístupe viacerých zainteresovaných subjektov sa nám podarí dosiahnuť naozaj zásadný pokrok v ochrane životného prostredia,“
povedala Hana Nováková, generálna riaditeľka ENVI-PAK.

Zdroj: ENVI-PAK

Copyright © 2020

Súvisiace články

Značky

Odpady PR článok