Ekopolis podporí projekty na zlepšenie životného prostredia

19.02 2007, Enviroportal

Ekopolis podporí projekty na zlepšenie životného prostredia

Nadácia EKOPOLIS má niekoľko programov, v rámci ktorých podporuje projekty na zlepšenie životného prostredia. Jedným z nich je aj program Ľudia pre stromy. V 1. ročníku programu Ľudia pre stromy v roku 2006 bolo podporených 20 projektov v celkovej hodnote 1 300 000 korún. Výsledkom je takmer 6 800 vysadených stromov a kríkov, 19 zachránených vzácnych stromov a 19 obnovených zelených plôch škôl, škôlok, sídlisk či iných verejných priestorov po celom Slovensku.Na základe dobrých skúseností z prvého ročníka vyhlásila nadácia EKOPOLIS 2. ročník grantového programu Ľudia pre stromy, ktorého cieľom je naďalej prispievať k zvýšovaniu záujmu ľudí o svoje okolie a zlepšovanie životného prostredia. Žiadatelia o podporu môžu tieto zámery realizovať výsadbou vhodných drevín alebo ich záchranou. O podporu, do výšky 80 tisíc korún na jeden projekt, sa môžu v otvorenej súťaži uchádzať mimovládne organizácie, skupiny občanov, školy, obce, mestá a príspevkové organizácie. Generálnym partnerom programu je skupina Skanska na Slovensku.

Program podporuje výsadbu prirodzených, vhodných drevín, plošné a vertikálne zazeleňovanie, ktoré zvyšuje estetickú hodnotu územia, rovnako i záchranu vzácnych stromov, oživenie parkov, výsadbu zelene v okolí škôl, vo verejných záhradách a zveľaďovanie zelených plôch. Kladie tiež veľký dôraz na aktívnu účasť ľudí - od prípravy projektu až po následnú starostlivosť o vysadenú zeleň a upravené plochy.

Záujemcom o realizáciu projektu v rámci programu Ľudia pre stromy pripomíname, že uzávierka prijímania žiadostí aktuálneho grantového kola programu je 1. marca 2007, rozhodnutia o priznanej podpore pre vybraté projekty budú zverejnené 20. marca 2007.

Projekty, ani ich časti Nadácia EKOPOLIS žiadateľom po uzávierke nevracia späť, preto odporúča zasielať len kópie nákresov a iných dôležitých dokumentov. Takisto, vrámci ekologického správania sa, je vhodné využívať obojstrannú potlač papiera a projekty posielať bez väzieb či plastových obalov.

Zdroj: EKOPOLIS

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky