Preskočit na obsah

EK: Smernica o vode sa nebude meniť

25.06 2020,

Virginijus Sinkevičius, európsky komisár pre životné prostredie, oceány a rybolov, v pondelok oznámil, že členské štáty sa musia „sústrediť na implementáciu a presadzovanie cieľov smernice o vode do praxe bez toho, aby sa znenie smernice zmenilo“ .

Rozhodnutie Európskej komisie (EK) je výsledkom dvojročného procesu posudzovania (tzv. fitness check), ktorým prechádza európska legislatíva. V tomto procese EK skúma, či smernice plnia ciele a sú správne nastavené. Rámcová smernica o vode žiada krajiny, aby svojim podzemným i povrchovým vodám vrátili dobrý stav.

Až 60 % európskych vôd nie je v dobrom stave. Na Slovensku je to 45 %. O dobrom stave vodných útvarov pritom nerozhoduje len ich znečistenie, ale vo významnej miere práve to, ako sme ich zmenili rôznymi zásahmi – od napriamovania riek cez spevňovanie brehov, výstavbu rôznych bariér na riekach či odvodňovanie riečnej nivy a mokradí.
 
„Rozhodnutie Európskej komisie je dobrá správa, na ktorú teraz musia reagovať členské štáty Európskej únie vrátane Slovenska. Aj Slovensko práve pripravuje nový vodný plán na roky 2022 – 2027. A práve rok 2027 je podľa smernice hraničný. Dovtedy musia krajiny dosiahnuť dobrý stav svojich vôd. Ak chceme cieľ splniť, musia vo vodnom pláne dominovať revitalizácie a zelené opatrenia. Musíme chrániť záplavové územia a nie ich zastavovať nevhodnou výstavbou, musíme odstraňovať nefunkčné priehrady a prekážky, musíme obnovovať mokrade a budovať rybníky a malé vodné nádrže v krajine,“ hovorí riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.
 
Na podporu zachovania smernice prebiehala v celej Európe kampaň #ProtectWater, ktorú spustila stovka mimovládnych organizácii na čele s 5 veľkými organizáciami WWF (Svetový fond na ochranu prírody), EEB (European Environmental Bureau), European Anglers Alliance, European Rivers Network a Wetlands International, združenými v koalícii Living Rivers Europe.
 
Kampaň podpisom podporilo viac ako 375 000 Európanov vrátane obyvateľov Slovenska. K verejnosti sa pridali i európski vedci. Takmer 6 000 vedcov, medzi nimi i 23 zo Slovenska, napísalo v decembri minulého roka Európskej komisii list, v ktorom tiež žiadali zachovanie smernice. V liste upozornili, že sladkovodné ekosystémy patria medzi najohrozenejšie na planéte, pričom ich ochrana je zásadná v súvislosti s rastúcim rizikom sucha, záplav a požiarov. 
Na druhej strane sa zase ozývali hlasy najmä z oblasti priemyslu, ktoré žiadali predovšetkým posunúť termín na dosiahnutie dobrého stavu vôd či zachovať možnosť výnimiek zo smernice.
 
Zdroj: WWF Slovakia

Copyright © 2023

Súvisiace články

Značky

Dokumenty Voda