Preskočit na obsah

EK chce oslabiť zákony, ktoré chránia prírodu

21.06 2016,

WWF v kampani vyzýva ľudí, aby povedali NIE! WWF spustila v Európe novú kampaň. Jej cieľom je zabrániť plánovaným zmenám v európskej legislatíve, ktoré by mohli viesť k zoslabeniu zákonov a vytvoreniu väčšieho tlaku na chránené územia zo strany developerov.

Kampaň je spojením hravej kreativity a jasného odkazu pre politikov – Ochráňte prírodu v Európe! Doteraz ju podporilo viac ako 20 000 ľudí. Kampaň WWF nadväzuje na spoločnú iniciatívu veľkých európskych mimovládnych organizácií - WWF, BirdLife, EEB a FOEE. Spoločným postupom sa snažia zachovať súčasnú legislatívu, ktorá v Európe funguje už viac ako 25 rokov a dlhodobo prispieva k ochrane európskeho prírodného dedičstva. WWF pripomína, že problémom zostáva jej uplatňovanie v praxi a nedostatočné financovanie. Slovensko nie je výnimkou najmä pre neschopnosť štátu dotiahnuť zavedenie plánov starostlivosti. Čoraz častejšie sa ozýva verejnosť, ktorej prekáža nešetrný spôsob nakladania s prírodnými zdrojmi, najmä pri hospodárení s vodou a lesmi. Preto WWF považuje za nevyhnutné, aby sa aj Slovensko začalo komplexne a dôsledne zaoberať ochranou našich prírodných zdrojov. Za dôležitejšie ako boj o legislatívne zmeny považuje zavedenie vhodných opatrení a vyčlenenie dostatočných finančných prostriedkov na ich realizáciu.

Kampaň je spojením hravej kreativity a jasného odkazu pre politikov. On-line aplikácia v 16 jazykoch umožňuje veľmi jednoducho vytvoriť vlastnú „prírodnú hudbu“ zo zvukov lesa, vody, vetra a  zvierat a spolu s odkazom ju poslať ministrovi životného prostredia.

Kampaň doteraz podporilo viac ako 20.000 ľudí. WWF v kampani vyzýva, aby sa verejnosť symbolicky „postavila“ na stranu prírody, aby ľudia vytvárali a zdieľali vlastnú prírodnú hudbu, ktorá má v kontraste s hlučným a stresujúcim mestským prostredím priaznivý vplyv na kvalitu nášho života.
Web kampane: http://slovakia.panda.org/kampane/natureup/
Propagačné video: Turn Up the Volume of Nature – Slovenská verzia


 

Copyright © 2021

Súvisiace články

Značky

Mimovládne organizácie Ochrana prírody