Preskočit na obsah

Environmentálny fond nezastavil proces uvoľňovania financií pre kanalizácie

20.05 2021, TASR

Bratislava, 18. mája Environmentálny fond (EF) nezastavil proces uvoľňovania financií na výstavbu čistiarní odpadových vôd, kanalizácií či vodovodov. Naďalej pracuje na riešeniach, ktoré by pomohli obciam dokončiť ich a zaplatiť peniaze zhotoviteľom. Informovala o tom manažérka pre komunikáciu Envirofondu Michaela Kroková.

Hlavným záujmom fondu je podporovať kvalitné projekty, a to aj projekty veľkých vôd. Riaditeľ Envirofondu Ľubomír Vačok hovorí, že pokračuje vo finančnej kontrole a aplikuje proaktívny prístup v komunikácii s obcami, ktoré podali žiadosti o podporu svojich projektov na výstavbu vodovodov a kanalizácií.

,,V týchto dňoch diskutujeme so starostami obcí s cieľom objasnenia stavu, v akom sa daná obec nachádza, zadefinovania postupnosti krokov z našej strany a zároveň maximálnej snahy, ako vyjsť v ústrety obciam, s podmienkou dodržania platnej a účinnej legislatívy SR," povedal Vačok.

Do výzvy je zapojených 26 obcí a Envirofond aplikuje individuálny prístup ku každej z obcí. Dôvodom je, že niektoré nedostatky sa javia ako menej závažné, iné ako kritické. Cieľom je zanalyzovať rozsah nedostatkov a na ich základe rozhodnúť, či je možné peniaze uvoľniť, vysvetľuje Kroková.

V súčasnosti boli z financií fondu zrealizované projekty troch obcí. Kladné stanovisko k použitiu poskytnutej podpory dostalo osem obcí. Štrnásť obcí nepredložilo žiadne faktúry na preplatenie a s prácami ešte nezačalo. ,,K dnešnému dňu fond otvoril finančnú kontrolu v piatich obciach a ďalších 14 obcí sme požiadali o súčinnosť pri poskytnutí dokladov ešte predtým, ako nám budú predkladať faktúry za dielo," podotkol Vačok.

Envirofond požiadal obce o súčinnosť pri poskytnutí ďalších dokladov súvisiacich s poskytovanou podporou. Zároveň vyzýva obce na spoločnú komunikáciu a zdôrazňuje, že ,,rýchlosť uvoľnenia financií je závislá aj od kvality projektov, ktoré sa líšia časom, v ktorom boli pripravované, a tiež špecifikáciou druhu diela".

EF ako poskytovateľ verejných financií je podľa Krokovej povinný postupovať pri poskytovaní podpory z verejných financií v súlade s hospodárnosťou, účelnosťou a efektívnosťou. ,,Zdôrazňujem, že naše kroky koordinujeme v rámci envirorezortu aj v spolupráci s iným rezortom a k zdedenému problému pristupujeme zodpovedne, transparentne a bez zbytočnej byrokracie," dodal Vačok.

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Mestské a vidiecke ŽP Projekty, dotácie