Preskočit na obsah

EEA: Indikátorová správa 2012

29.06 2012, Enviroportal

Publikácia Európskej environmentálnej agentúry Indikátorová správa 2012 - odolnosť ekosystémov a efektivita využívania zdrojov zelenej ekonomiky v Európe zdôrazňuje dôležitosť spoľahlivých, relevantných, cielených a včasných informácií, ktoré sú základným kameňom pri realizácii zodpovednej environmentálnej politiky a pri riadení jej procesov.

Existuje mnoho spôsobov ako odovzdať verejnosti získané informácie o stave životného prostredia. Ukázalo sa, že indikátory podávajú informácie jasným a zrozumiteľným spôsobom.

Publikácia je prvou v rade obnovenej série výročných indikátorových správach. Tematicky je zameraná na zelený rast a odráža jeho význam ako možnej cesty vedúcej k obnoveniu hospodárskeho rastu a vytváraniu pracovných miest.

Správa je k dispozícii v elektronickej podobe v anglickom jazyku: www.eea.europa.eu
 

Copyright © Enviroportal 2022

Súvisiace články

Značky

Informačné zdroje