Preskočit na obsah

EEA: Európa musí zefektívniť využívanie vodných zdrojov

19.03 2012, Enviroportal

EEA: Európa musí zefektívniť využívanie vodných zdrojov

Európa by mala efektívnejšie využívať vodné zdroje, ak chce predísť ďalšiemu poškodzovaniu životného prostredia a zdravia obyvateľstva, konštatuje správa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) - Smerom k efektívnejšiemu využívaniu vodných zdrojov v Európe.

,,Vodné zdroje sú v mnohých častiach Európy pod veľkým tlakom a neustále sa to zhoršuje," skonštatovala Jacqueline McGlade, výkonná riaditeľka EEA. ,,Poľnohospodárstvo, produkcia energie, priemysel, dodávky pitnej vody a ekosystémy sú rovnako dôležité a všetky bojujú o tento obmedzený zdroj. S klimatickou zmenou sa dodávky vody stávajú menej predvídateľné. Je preto nesmierne dôležité, aby Európa využívala vodu efektívnejšie v prospech všetkých jej obyvateľov. Vodné zdroje by mali byť riadené rovnako efektívne ako ktorékoľvek iné prírodné aktíva, ktoré krajiny vlastnia."

Nedostatok vody má veľmi vážne dôsledky pre ekonomiky závislé na poľnohospodárstve a priemysle. Nedostatok pitnej vody môže viesť v niektorých regiónoch k regulácii jej dodávok. Deštruktívne vplyvy na ekosystémy podporujúce hospodársku produktivitu majú aj obmedzené toky riek, znižovanie hladín jazier a podzemných vôd, či postupné vysychanie mokradí.

V rámci Európskej únie využíva poľnohospodárstvo štvrtinu vodných zdrojov odklonenú z okolitého prírodného prostredia, pričom regióny južnej Európy sa podieľajú na ich využívaní až 80 percentami. Ďalšiu pätinu využívajú verejné vodovody, pričom viac ako štvrtina z tohto objemu je použitá na splachovanie toaliet. Prirodzená štruktúra a tok riek a jazier je pozmenená vodnými elektrárňami, čo tiež negatívne ovplyvňuje ekosystémy.

Zo správy vyplýva, že v poľnohospodárstve je možné veľmi jednoducho znížiť spotrebu vody. Najväčšie úniky vznikajú pri zavlažovaní plodín. Podľa niektorých odhadov viac ako štvrtina vody abstrahovaná na zavlažovanie by sa v Európe dala ušetriť zmenou potrubia alebo kanálu využívaného na zavlažovanie. Rovnako je možné zefektívniť aj dodávky pitnej vody, v niektorých štátoch EÚ dochádza až 50 % stratám.

To, pochopiteľne, vedie k vyššej spotrebe energie a vyšším finančným a environmentálnym nákladom. Napríklad na pumpovanie a úpravu čerstvej sladkej vody na pitnú je potrebná energia asi 0,6 kWH/m3, pri odsoľovaní morskej vody sa spotrebujú navyše ďalšie 4 kWh/m3 energie. Viaceré európske krajiny využívajú techniku odsoľovania. K najväčším užívateľom tejto metódy vo svetovom meradle patrí Španielsko.

Z tohto dôvodu je potrebné prehodnotiť právne predpisy v oblasti vody a určiť udržateľné limity, ktoré sa budú síce odlišovať od reálnych zásob a zdrojov, ale tým sa zabráni ich predčasnému vyčerpaniu.

Historicky, ceny vody v Európe zriedka zohľadňovali skutočné finančné náklady dodávok vody, nehovoriac o ekonomických nákladoch pre životné prostredie. To viedlo k znečisťovaniu a nedostatku vody a prenášaniu nákladov na životné prostredie a spoločnosť. Správa poukázala na to, že  verejnosť typicky platí za úpravu pitnej vody, ktorú kontaminovalo poľnohospodárstvo a priemysel. Technologické inovácie, cielenejšie zelené dane, dotácie, trhové mechanizmy a ďalšie ekonomické nástroje by tak mohli pomôcť nájsť rovnováhu medzi súperiacimi požiadavkami na vodu.

Správa Towards efficient use of water resources in Europe je v elektronickej podobe k dispozícii na webovej stránke: www.eea.europa.eu

Zdroj: Európska environmentálna agentúra

 

Copyright © Enviroportal 2022

Súvisiace články

Značky

Voda