EEA Briefing 3/2006

04.09 2006, Enviroportal

EEA Briefing 3/2006

Európska environmentálna agentúra (EEA) začiatkom júla 2006 zverejnila na svojej stránke EEA Briefing 3/2006 - Neustála degradácia európskeho pobrežia ohrozuje životnú úroveň v Európe.
Bývanie pri mori je veľmi atraktívne. Ľudia vnímajú pobrežie ako trvalú majetkovú hodnotu, aj keď nezvratné poškodzovanie pobrežných ekosystémov naďalej postupuje.

Súčasný vývoj ukazuje, že pôda v pobrežných oblastiach sa využíva intenzívnejšie ako na iných miestach, napríklad umelo vytvorené plochy na európskom pobreží vznikajú o tretinu rýchlejšie ako vo vnútrozemí. Tieto zmeny sú veľmi rozšírené a ovplyvňujú ich viaceré faktory:

  • demografické zmeny,
  • hospodárska reštrukturalizácia,
  • zvyšovanie úrovne bývania,
  • trávenie voľného času,
  • globálne obchodovanie.

Tieto faktory spôsobili v mnohých pobrežných regiónoch rýchle zmeny, ktoré výrazne zmenili potenciálne dlhodobú životaschopnosť pobrežných ekosystémov a funkcií, ktoré poskytujú. Je veľmi pravdepodobné, že jestvujúce vplyvy pôsobiace na pobrežné ekosystémy sa ešte zhoršia zmenou podnebia.

Stiahnite si plné znenie správy: EEA Briefing 3/2006: Neustála degradácia európskeho pobrežia ohrozuje životnú úroveň v Európe


Zdroj: Európska environmentálna agentúra - EEA

Copyright © Enviroportal 2019

Súvisiace články

Značky