Preskočit na obsah

EEA aktualizovala mapy vodných útvarov

25.01 2012, Enviroportal

EEA aktualizovala mapy vodných útvarov

Európska environmentálna agentúra aktualizovala interaktívne mapy zobrazujúce povrchové a podzemné vody v Európe. Mapy obsahujú zhrňujúce štatistiky na úrovni jednotlivých krajín a povodí. Údaje pochádzajú z plánov manažmentu povodí jednotlivých členských krajín EÚ, ktoré krajiny predložili Európskej komisii v rámci povinností vyplývajúcich z rámcovej smernice o vode (2000/60/ES). Tieto informácie poskytlo celkovo 22 štátov.

Nové nástroje interaktívnych máp sprístupňujú informácie o stave populácie rýb a iných ekologických ukazovateľov využívaných pri klasifikácii stavu vodných útvarov a informácie o vplyvoch pôsobiacich na ich stav. Údaje týkajúce sa riečnych vodných útvarov sú momentálne zobrazované pre 11 krajín (Rakúsko, Slovensko, Nemecko, Grécko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Česká republika, Švédsko, Veľká Británia).

Interaktívne mapy vodných útvarov: www.eea.europa.eu

Copyright © Enviroportal 2022

Súvisiace články

Značky