Dubnica nad Váhom: Výrub stromov v meste má podľa radnice vždy svoje dôvody

31.10 2019, TASR

Dubnica nad Váhom, 30. októbra – Mesto Dubnica nad Váhom v tomto roku odstránilo 27 stromov, ktoré ohrozovali bezpečnosť obyvateľov. Za vyrúbané dreviny mesto každoročne vykonáva náhradnú výsadbu nových drevín.


Ako informovala referentka ochrany prírody a správy mestskej zelene Daniela Gašparová, výrub drevín v meste robia na základe obhliadok a podnetov od obyvateľov, každý podnet posúdia pracovníci referátu životného prostredia. Pri vydávaní súhlasu na výrub prihliadajú na druh a zdravotný stav dreviny, jej funkciu a význam pre životné prostredie. Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie jej zlého zdravotného stavu.

„Stav drevín v meste spolu s návrhmi posudzujeme priebežne počas celého roka. Niektoré podnety posudzujeme dlhodobo, skúmame stav dreviny v rôznych ročných obdobiach. K niektorým drevinám navrhnutým na výrub sa vraciame niekoľkokrát, kým rozhodneme o ich výrube, k niektorým prípadom prizývame arboristu, s ktorým sa radíme o zdravotnom stave stromov. Zdôrazňujem, že každý výrub dreviny musí byť odôvodnený. Teda padanie listov, znížený signál na satelite či alergie nie sú dôvodom na výrub,“ zdôraznila Gašparová.

Výrub drevín v meste sa podľa nej uskutočňuje v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR predovšetkým v čase vegetačného pokoja a mimo obdobia hniezdenia vtáctva. V prípade bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku, zákon umožňuje výrub aj počas vegetačného obdobia.

„Pokiaľ majú obyvatelia podnet na výrub dreviny rastúcej na mestskom pozemku, môžu ho nahlásiť priamo na referát životného prostredia,“ doplnila Gašparová s tým, že vďaka patrí všetkým obyvateľom, ktorí radnicu o stave drevín pravidelne informujú.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Mestské a vidiecke ŽP