Druhý ročník súťaže Miss Kompost štartuje!

21.06 2012, Enviroportal

Košice - Priatelia Zeme - SPZ a Centrum environmentálnych aktivít vyhlasujú druhý ročník celoslovenskej súťaže Miss Kompost. Jej zmyslom je zvýšiť povedomie o kompostovaní ako súčasti moderného životného štýlu a tvorivosť ľudí pri využívaní biologického odpadu. Do súťaže o zaujímavé ceny sa môže zapojiť každý, kto doma kompostuje, bez ohľadu na zaužívané kritériá pri súťažiach typu miss.

Prvý ročník súťaže bol veľmi úspešný a oboznámil širokú verejnosť názornými príkladmi z praxe, navyše vtipnou formou o možnostiach, ako sa dá jednoduchým spôsobom využiť biologický odpad zo záhrad a domácnosti na výrobu kvalitného hnojiva - kompostu. V druhom ročníku chceme vyzdvihnúť hlavne originalitu či svojské riešenia a poukázať tak na to, že kompostovanie môže byť jednoduché a zábavné. Pre zapojenie do súťaže stačí zaslať tri fotografie so stručným opisom svojho kompostu, kde kandidát na titul miss uvedie miery svojho kompostu (výšku, šírku, dĺžku prípadne iný relevantný rozmer), suroviny na ktorých si kompost pochutnáva či ďalšie jeho vlastnosti. Môže tiež pripojiť zaujímavú alebo humornú udalosť, ktorá sa mu pri kompostovaní prihodila. Zároveň si súťažiaci odloží vrecúško kompostu (približne 2 kg), ktorého kvalita môže rozhodnúť vo finále.

,,V súťaži nám ide hlavne o to, aby sme spropagovali kompostovanie ako súčasť modernej domácnosti a dobrej záhradkárskej praxe. Nie však použitím poučiek z kníh, ale príkladov priamo zo života," hovorí Branislav Moňok z Priateľov Zeme - SPZ.

Z prihlásených kandidátov vyberie porota zložená z expertov päť najlepších finalistov. Od každého z nich si následne vyžiada odložené vrecúško kompostu. Ich kvalitu bude mať možnosť porovnať i laická verejnosť na verejnom podujatí na jeseň, kde budú tieto komposty pripravené na "degustáciu". Všetci finalisti získajú hodnotné vecné ceny, ktoré do súťaže poskytol hlavný partner súťaže - internetový obchod Kompostery.sk a organizátori súťaže.

Kompostovanie je prírodný proces, pri ktorom dochádza k rozkladu biologických odpadov pomocou živých organizmov na kompost - organické hnojivo ideálne na pestovanie rastlín. ,,Živiny obsiahnuté v biologickom odpade môžeme takto využiť a vrátiť ich späť do pôdy, z ktorej sme ich predtým pri pestovaní odobrali. Kompostovaním dokážeme navyše jednoducho znížiť množstvo odpadov z domácností takmer o polovicu. Práve preto organizujeme túto súťaž," dodáva Branislav Moňok.

Súťaž je organizovaná neziskovým občianskym združením Priatelia Zeme - SPZ  a Centrom environmentálnych aktivít so súhlasom autora súťaže OZ Ekodomov (www.ekodomov.cz), ktorá ju úspešne realizuje v Českej republike už siedmy rok.

Viac informácií: www.priateliazeme.sk/spz
Zdroj: Priatelia Zeme - SPZ

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky

Mimovládne organizácie Podujatie