Preskočit na obsah

Do roku 2026 sa má obnoviť 94 kilometrov vodných tokov

19.04 2022, TASR

Bratislava 16. apríla – Do roku 2026 sa má obnoviť 94 kilometrov vodných tokov. Dopomôcť má tomu dokončenie revitalizačných štúdií s opatreniami. Zároveň by sa mali preveriť poplatky za užívanie vôd.

Vyplýva to z Národného programu reforiem SR 2022 v oblasti zelenej transformácie, ktorý predložilo ministerstvo financií do medzirezortného pripomienkového konania.

,,S cieľom presadzovania základného princípu 'znečisťovateľ a užívateľ platí' budú revidované platby a poplatky za užívanie vôd tak, aby boli finančnou náhradou nákladov za poskytnuté vodohospodárske služby, ako napríklad poplatky za vypúšťanie odpadových vôd alebo platby za odber energetickej vody," uvádza sa v materiáli.

Zlepšenie hospodárenia s vodou v krajine má priniesť novela zákona o vodách a nová Koncepcia vodnej politiky Slovenska. Novela má vytvoriť priestor na investície, ktoré majú priniesť zlepšenie regulácie vodného režimu a protipovodňovej ochrany a zmiernenie dôsledkov sucha. Prispieť majú aj k obnove ekosystémov a biodiverzity, približuje rezort financií.

Koncepcia má podľa materiálu chrániť vodu, starať sa o vodné zdroje, zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou či likvidáciu odpadových vôd bez negatívnych dôsledkov. Ministerstvo deklaruje, že opatrenia z nej sa premietnu do aktualizácie Vodného plánu Slovenska.

Copyright © TASR 2022
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Legislatíva Voda