Do Európskych dní vtáctva sa tento rok zapája 42 krajín

04.10 2019,

Tradičné jesenné Európske dni vtáctva sa konajú prvý októbrový víkend v dňoch 5. a 6. októbra 2019. Ide o najväčšie podujatie partnerov BirdLife International v Európe a Strednej Ázii.


V 42 krajinách pozývajú ornitológovia verejnosť k sledovaniu fascinujúcej vtáčej migrácie. Očakávame zrealizovanie približne 1000 exkurzií, s viac ako 25 000 účastníkmi a pozorovaním niekoľko miliónov jedincov vtákov naprieč Európou.
 
Napriek tomu, že mnohé vtáčie druhy alebo značná časť ich populácií už v tomto období dorazila na africké zimoviská, stále prebieha impozantná vtáčia migrácia zo severu na juh, alebo z východu na západ. Kým bociany biele, dážďovníky obyčajné či lastovičky obyčajné už odleteli na juh koncom leta, ostatné vtáky putujú najintenzívnejšie práve v tomto období. Ide predovšetkým o vodné vtáky, dravce či spevavce, ktoré do našich končín prilietajú prezimovať alebo putujú do južnejších častí Európy, či severnej Afriky.   
 
„Vtáky čelia počas migrácie mnohým hrozbám. Práve na tieto hrozby upozorňujú ornitológovia počas podujatí. V Európe sú to najmä intenzívne využívanie krajiny na poľnohospodárstvo či rozsiahla strata lesov. Vtáky takto prichádzajú o možnosti vyhľadávania potravy v chemizovanej alebo zdegradovanej krajine. Časté sú úhyny v dôsledku nárazov do presklených plôch, najmä u drobných vtákov. Veľké druhy ako bociany či dravce zas hynú často na stĺpoch elektrického vedenia po zásahu prúdom. Dravce sú aj častými obeťami cielených otráv. Ak aj vtáky prekonajú nástrahy preletu Európou, čaká ich v oblasti Stredozemného mora doslovný masaker. Ročne pytliaci ulovia v Stredomorí viac ako 25 miliónov vtákov, medzi nimi druhy ako lastovičky, hadiare, krakle, dudky, vlhy, bociany, včeláriky a mnohé iné. Aj Európske dni vtáctva majú pomôcť k šíreniu osvety a priamej podpory zastavenia tohto masakru. “ uvádza Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko.
 
Cieľom medzinárodného podujatia je osloviť širokú verejnosť a upozorniť na fakt, že príroda nepozná hranice. Sťahovavé vtáky putujú desiatkami krajín bez ohľadu na administratívne hranice. Ženie ich pud prežitia a stávajú sa čoraz závislejšími na ľudskej pomoci, či odvráteniu negatívnych ľudských činností.
 
Napriek nepriaznivej prognóze počasia pozývame záujemcov na pozorovania aj na Slovensku. Účastníci exkurzií budú mať možnosť pozorovať posledné tropické migranty ako lastovičky či belorítky, ale aj prvé arktické druhy, ktoré k nám prilietajú zo Sibíri a Škandinávie.
 
Európske dni vtáctva sa v nedeľu vyhodnocujú a sú známe okamžite výsledky. Spočítavajú sa zaznamenané jedince vtákov, účastníkov a tiež zaujímavé pozorovania. Tento rok akciu koordinuje SOS/BirdLife Slovensko.

Zdroj: SOS/BirdLife Slovensko

Copyright © 2019

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody Podujatie