Preskočit na obsah

Dnes začína konferencia Enviro-i-fórum

15.06 2005, Enviroportal

Dnes začína konferencia Enviro-i-fórum

Slovenská agentúra životného prostredia a Technická univerzita vo Zvolene organizujú pod záštitou ministra životného prostredia 1. ročník konferencie Enviro-i-fórum. Konferencia je zameraná na prezentáciu dostupnosti environmentálnych informácií a využívanie informačných technológií pri ich spracovaní.

Konferencia sa začína dnes, 15. júna 2005 v aule Technickej univerzity vo Zvolene o 13.00.

Na Slovensku, na rozdiel od iných krajín, zatiaľ nebolo podujatie, ktoré by odbornej aj laickej verejnosti prezentovalo dostupnosť environmentálnych informácií a umožnilo by vytvoriť priestor na výmenu poznatkov, skúseností ale i plánov širokému okruhu ľudí, ktorí sa venujú ich zbieraniu, spracovávaniu a sprístupňovaniu. Enviro-i-fórum si kladie za cieľ prizvať ľudí pracujúcich v environmentálnej oblasti, aby prezentovali výsledky svojej práce a práce svojich inštitúcií ale aj ľudí, ktorí sa zaujímajú o životné prostredie, predstaviť inštitúcie rezortu životného prostredia.

Organizátori mali obavy, keď konferenciu plánovali, s akým záujmom sa na Slovensku stretne. 77 nahlásených referátov a 185 prihlásených účastníkov však potvrdilo, že takéto podujatie je na Slovensku potrebné. Veria, že sa podarí vytvoriť tradíciu každoročne organizovaného fóra slúžiaceho na výmenu skúseností o dostupných informáciách o životnom prostredí a používaných informačných technológiách na ich spracovanie.

Konferencia končí 17. júna 2005 o 12.00.

Stiahnite si program konferencie.

Copyright © Enviroportal 2021

Súvisiace články

Značky