Preskočit na obsah

Dnes oslavujeme stredoeurópsky deň stromov

20.10 2014, Enviroportal

Pri príležitosti Stredoeurópskeho dňa stromov pripravila Slovenská agentúra životného prostredia  (SAŽP) vedomostnú súťaž Prever si svoje vedomosti o stromoch, vyrieš kvíz a vyhraj zaujímavé ceny pre seba i svoju školu.

Súťaž je určená žiakom I. stupňa základných škôl Banskobystrického kraja. Školáci  budú mať možnosť zapojiť sa do riešenia kvízu o stromoch v termíne  20. - 24. október 2014. Víťazná škola získa od SAŽP metodické materiály, Atlas krajiny SR a od partnera súťaže (SHP Harmanec), výrobky značky Harmony. Žiak, ktorý získa v kvíze najviac bodov, vyhráva hodnotné vecné ceny od SAŽP.

Práve na 20. októbra 2014 pripravil Odbor starostlivosti o životné prostredie, environmentálnej výchovy a vzdelávania SAŽP aj zaujímavú tematickú interaktívnu prednášku spojenú s praktickými enviroaktivitami pre žiakov Základnej školy Predajná.

Téma stromov, klímy a biologickej diverzity však rezonuje v programovej ponuke SAŽP celoročne. Dobrým príkladom je on-line projekt o bilogickej diverzite BEAGLE prístupný pre všetky školy v Európe (www.beagleproject.org). Žiaci majú možnosť pozorovať stromy vo svojom okolí a stať sa súčasťou európskeho vedeckého projektu, ktorý skúma vplyv ľudských aktivít na našu planétu.

SAŽP v spolupráci s občianskym združením EnviroFuture pokračuje aj v projekte Zelený univerzitný park, ktorý úspešne odštartoval pri príležitosti Stredoeurópskeho dňa stromov v roku  2012. Cieľom projektu je zveľadiť okolie fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Príjemné prostredie plné zelene by malo podnietiť študentov, aby si začali viac uvedomovať dôležitosť ochrany životného prostredia.  Zároveň by ich to malo lákať k tomu, aby trávili viac času v parčíkoch v okolí fakúlt. V roku 2012 sa podarilo zveľadiť okolie Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov. Na október a november 2014 je naplánovaná výsadba drevín pri Filozofickej fakulte, Fakulte prírodných vied a Ekonomickej fakulte. Na jar 2015 bude realizovaná úprava okolia Pedagogickej  i Právnickej fakulty.

Tradícia Dňa stromov vznikla v 19. storočí  na podnet novinára J. Sterling Mortona  v americkom štáte Nebraska, ktorý presadzoval  teóriu, že pre celkové zlepšenie klímy  je nevyhnutná prítomnosť stromov. Pre podporu svojej  myšlienky vyzval občanov, aby sa zapojili do Dňa stromov. Odhaduje sa, že v rámci jeho iniciatívy vysadili v Nebraske viac ako jeden miliónov stromov. Postupne sa  oslavy  Dňa stromu rozšírili do celého sveta. V stredoeurópskych krajinách pripadá tento deň na  20. október.

Stromy nemajú ústa, no napriek tomu s nami denne komunikujú. Na naše šťastie im nenarástli ani nohy, aby mohli ujsť. O to viac by sme sa však mali snažiť rozumieť im, počúvať ich hlas, rozpoznať signály, ktoré k nám vysielajú. Pochopiť a poučiť sa z toho ako fungujú a čo pre nás znamenajú. V dobe klimatických zmien a neslýchaného úbytku biodiverzity môžu byť zdrojom našej inšpirácie a studňou našej múdrosti. Nesú posolstvo do budúcnosti a samé sú jej podmienkou. Čo si myslíte, čo by povedali stromy, keby vedeli rozprávať?

Zdroj: SAŽP

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Les Podujatie