Deň vtáctva sa na Slovensku pripomína už viac ako 115 rokov

01.04 2016,

Deň vtáctva si ornitológovia a ochrancovia prírody pripomínajú na Slovensku aj tento rok viacerými akciami pre verejnosť s možnosťou pozorovania vtáctva v období vrcholiacej migrácie.

Práve obdobie návratu vtáctva a rozozvučania našich lesov najrôznorodejšími vtáčími melódiami je dôležitým pre pripomenutie potreby jeho ochrany a zároveň ohrozenosti. Takáto tradícia oslavy príchodu jari a príletov vtáctva na Slovensku a v okolitých štátoch patrí medzi najstaršie ornitologické akcie na svete.        
          
„Deň vtáctva sa na Slovensku pripomína od apríla v roku 1900, kedy túto tradíciu v rámci Rakúsko-Uhorska založil známy slovenský rodák z Brezna Oto Herman. Jedná sa pritom o jednu z ornitologických akcií s najdlhšou tradíciou na svete, ak nie najdlhšou. Tak napríklad tradičné vianočné americké sčítavanie vtáctva, ktoré sa považuje za najstaršie sčítavanie vtáctva na svete začalo až na Vianoce v roku 1900,“ vysvetľuje Ján Gúgh, hovorca SOS/BirdLife Slovensko. Cieľom tohto sčítania v Amerike bolo pritom upozorniť na potreby ochrany a sčítania čím väčšieho počtu vtáctva namiesto jeho odstrelu. Na ochranu prírody pamätal aj prvý deň vtáctva u nás a nemenej aktuálna ostáva táto myšlienka aj dnes.
 
„Sťahovavé vtáctvo nám pripomína ako zraniteľné sú vtáčie druhy počas migrácie. Vedecké práce napríklad ukázali, že viac u nás miznú druhy, ktoré lietajú ďalej do Afriky, ako tie, ktoré prečkajú zimu v teplejších regiónoch Európy. Dôvod je jednoduchý, na ceste napríklad v Egypte či Libanone ich čaká množstvo pytliakov a na zimoviskách zas často rozorané a vypálené lúky, alebo vyklčované lesy, v ktorých strávili zimu. Každý rok tak u niektorých vzácnych druhov očakávame či ten predošlý nebol posledný, kedy sa ku nám vrátili,“ dopĺňa Jozef Ridzoň, ochranársky manažér SOS/BirdLife Slovensko. Spomedzi sťahovavých druhov, ktoré u nás vymizli je to napríklad krakľa belasá, ktorá zmizla z jej posledných hniezdisk ešte v roku 2011. Podobne ohrozený sťahovavý druh je v súčasnosti sokol kobcovitý.
 
Dlhodobé sledovanie príletov umožňuje aj analyzovať zmeny v správaní vtákov v dôsledku zmien klímy alebo zmien našej krajiny. „Migrácia niektorých druhov, ktoré prezimujú v Európe po miernej zime a skoršom nástupe teplého počasia začína skôr. Prílety vtáctva s obľubou sledujú ornitológovia a milovníci vtáctva po celom Slovensku už od polovice februára. Do konca marca bolo zaznamenaných už viac ako 40 sťahovavých druhov, ktoré k nám prileteli z južnejších častí Európy a z Afriky. Prílety sťahovavých druhov vtáctva budú pokračovať do začiatku mája a na našom území bude možné zaznamenať približne 100 sťahovavých druhov operencov.“ dopĺňa Gúgh.
K sledovaniu vtáčej migrácie pri príležitosti Medzinárodného dňa vtáctva pozývame do Zvolena na vítanie vtáčích poslov jari, do Senného na Vítanie žeriavov, na Žitavský luh na pozorovanie migrujúceho vtáctva a na Dunaj pri Bratislave.

Foto: Rybár riečny
Zdroj: SOS/BirdLife Slovensko

Copyright © 2020

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody Významné osobnosti, profily, medzinárodné dni