Deň bez auta je prínosom

22.09 2006, Enviroportal

Deň bez auta je prínosom

Cieľom kampane európskeho týždňa mobility, ktorá sa po prvý raz konala v roku 2002, je vyššia kvalita života a menej emisií znečisťujúcich plynov v ovzduší ako dôsledok menšieho počtu jazdiacich áut v mestách. Každoročným vyvrcholením celoeurópskej kampane za udržateľnú mobilitu je 22. september - Svetový deň bez áut - World Carfree Day.


Podľa odhadov až 60 % ľudstva bude v roku 2030 žiť v mestách. S rastom hustoty obyvateľstva rastie aj problém cestnej dopravy, ktorým sa mestá musia stále intenzívnejšie zaoberať. Stále viac sa do popredia dostávajú témy ako bezpečné ulice a ekologické formy dopravy, zníženie počtu obetí cestnej dopravy v EÚ do r. 2010 na polovicu či možnosť samostatnej, bezpečnej a zdravej mobility pre deti.

Počas Dňa bez áut - vo všedný pracovný deň ostávajú vybrané ulice a námestia v celej Európe bez áut, výfukových plynov, kde majú prednosť nemotorizované dopravné prostriedky, čím sa pozornosť sústreďuje na mobilitu, ktorá neškodí životnému prostrediu.

40 % všetkej dopravy predstavuje denný presun do práce a z práce. Tento vývoj ohrozuje okrem globálneho ovzdušia aj naše zdravie - následkom hlukovej záťaže, znečistenia ovzdušia, dopravnými nehodami, nedostatkom pohybu. Zmena myslenia a postojov je nevyhnutná. Ak nie je možné pri ceste do práce alebo do školy využívať hromadnú verejnú dopravu, môžeme sa zriecť áut pri nákupoch alebo vo voľnom čase, a využívať chôdzu pešo alebo jazdu bicyklom. Deň bez áut by nemal byť len jednorazovou akciou, ale dlhodobou zmenou v dopravných zvyklostiach.

Prispieť k Európskemu či Svetovému dňu bez áut sa každopádne oplatí: Naše telo profituje zo zvýšeného pohybu na vzduchu, naša peňaženka zo znížených nákladov na dopravu a naše prostredie z menšieho množstva škodlivín v ovzduší. Ako každoročne sa kampaň koná pod heslom V meste bez môjho auta! - In town without my car! Jeho tohtoročnou neoficiálnou témou je Premena ulice - Street Conversion. Zo Slovenska sa tento rok podľa oficiálnych informácií zapojilo do podujatia iba mesto Košice. Žiadnou vládnou či mimovládnou organizáciou Deň bez áut tento rok na Slovensku ako celku nebol podporený.

História prvých dní bez áut siaha do počiatku 70. rokov, kedy bol svet sužovaný ropnou krízou, a niekoľko dní bez áut sa uskutočnilo v európskych mestách na začiatku 90. rokov. Prvý medzinárodný deň bez áut sa konal v r. 1999 v Európe ako pilotný projekt kampane Európskej únie V meste bez môjho auta. Dátum 22. septembra bol vybratý, aby súvisel s Európskym týždňom mobility - The European Mobility Week, ktorý takisto podporuje a sponzoruje EÚ.

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky