Danube Hack 2.0

09.12 2016,

Na tvorbu a využitie otvorených priestorových údajov a súvisiacich technológií s cieľom ich využitia v rôznych aplikáciách a službách bude zamerané podujatie Danube Hack 2.0, ktoré sa uskutoční 12. – 13. decembra 2016 v Bratislave.

Hackathon bude prioritne zameraný na realizáciu námetov odprezentovaných a podporených pomocou teamov vytvorených z účastníkov podujatia. Lightning talks poskytnú malé obohatenie podujatia s krátkymi inšpiratívnymi príspevkami na relevantné témy.

Organizátori Danube Hack 2.0 veria (aj na základe skúseností z prvej akcie Danube Hack 2015), že má opätovne zmysel úsilie vytvoriť priestor, kde účastníci môžu odprezentovať, čo je možné zrealizovať s otvorenými (kde je to relevantné aj geo) údajovými zdrojmi, technológiami a vzájomne zdieľať námety, skúsenosti a poznatky. V tejto súvislosti má Danube Hack 2.0 za cieľ:

  • zozbierať dôkazy o možnej pridanej hodnote vytvorenej nad otvorenými (geo) údajmi, súvisiacimi aplikačno-programovacími rozhraniami (APIs) a softvérovými nástrojmi v Regióne Dunaja,
  • objaviť potenciál citizen science a participácie pri tvorbe a využití služieb a aplikácií s pridanou hodnotou,
  • otestovať požiadavky a prínosy INSPIRE, vytvorením a opätovným využitím súvisiacich údajov a služieb, vrátane aplikácií demonštrujúcich možnosti INSPIRE infraštruktúry a kde to bude možné s využitím otvorených údajov.

Organizáciu Danube Hack 2.0 podporili aj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia.

Viac informácií o podujatí nájdete na: http://danubehack.eu

Copyright © 2020

Súvisiace články

Značky

Priestorové informácie