Ďalší ročník súťaže EKO vyhlásený

26.08 2013, Enviroportal

Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach je organizátorom medzinárodnej slovensko – česko – poľskej ekologickej súťaže pod názvom EKO 2014. Cieľom súťaže je podpora činností, zameraných na ochranu a zlepšenie životného prostredia.

Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby, študenti univerzít a stredných škôl. Celkovo sa súťaží v troch kategóriách – hlavná kategória (zamestnanci organizácií), kategória študentov univerzít a kategória stredoškolských študentov. Všetky dôležité informácie nájdete na www.tuke.sk/hf-eko. Privítame projekty, ktoré budú stručným spôsobom charakterizovať výsledky prác, zamerané do oblasti ochrany životného prostredia. Riešiteľov, ktorí nám do 30. 6. 2014 pošlú projekty, budeme o ďalšom postupe osobne informovať.

Copyright © Enviroportal 2019

Súvisiace články

Značky

Environmentálna výchova a vzdelávanie Podujatie