Sentinel 2 na orbite

24.06 2015, Enviroportal

V rámci európskeho vesmírneho programu na pozorovanie Zeme, ktorý je známy  ako Copernicus, bola 23. 6. vypustená družica Sentinel 2. Stalo sa tak rok po uvedení družice Sentinel 1. Družica bola odoslaná na obežnú dráhu z európskeho kozmodrómu vo Francúzske Guyane.

Európska komisia pripomenula, že Copernicus znamená  pokrok pri riešení ekologických katastrof, zlepšenia využívania pôdy pre poľnohospodárstvo a lesníctvo a poskytovaní dôležitých údajov v prípade núdzových situácií.

Elžbieta Bieňkowská , eurokomisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky,  v správe pre médiá povedala: ,,Copernicus poskytuje presnejšie a spoľahlivé informácie o našom životnom prostredí a bezpečnosti európskych občanov. Dostupnosť dát z úplného, slobodného a otvoreného satelitného pozorovania už dnes umožňuje novátorským podnikateľom vytvárať nové aplikácie a služby v Európe."

Vyslanie druhej družice umožní programu Copernicus dodávať obrázky meniaceho sa zemského povrchu s vysokou presnosťou a detailnosťou. Občania a podniky EÚ majú voľný a úplný prístup k údajom programu. Údaje je možné využiť pri riadení a ochrane životného prostredia a prírodných zdrojov, boji proti klimatickým zmenám a tiež zabezpečovaní civilnej bezpečnosti.

Dáta z družice Sentinel 2 môžu pomôcť poľnohospodárom pri sledovaní zmien vo vegetácii a kultúrach počas vegetačného obdobia, pomôžu zrýchliť reakcie na krízové situácie. Ich využite je široké, napr. po zemetrasení v Nepále pomohla kombinácia snímok cez družicu programu Copernicus z obdobia pred a po zemetrasení zodpovedným úradom zamerať a presmerovať záchranárske práce.

Ako uvádzajú štúdie EK  Copernicus, ktorý bude mať sústavu šiestich družíc do roku 2021, môže do roku 2030 priniesť 30 miliárd eur a vytvoriť cca 50 000 nových pracovných miest v Európe.

Program Copernicus prebieha vďaka technologickej a priemyselnej spolupráci Európskej komisie, Európskeho parlamentu, členských štátov EÚ a Európskej vesmírnej agentúry (ESA).

Viac informácií: www.esa.int
Zdroj: Európska komisia

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky

Priestorové informácie