Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Čo sú dioxíny?

31.01 2007, Enviroportal

Čo sú dioxíny?

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza, že ak sa do priameho obehu dostane dioxín s veľkosťou jediného zrnka ryže, zodpovedá toto množstvo ročnému limitu povolenému pre 1 milión ľudí.
Čo sú dioxíny?
Vedecká komunita považuje dioxíny za najjedovatejšie chemikálie, ktoré kedy človek vyprodukoval. Je ich asi 210 druhov. Vznikajú ako nepotrebné vedľajšie produkty priemyselných aktivít, kde sa pri spaľovaní používa chlór.

Priemyselné zdroje dioxínov:

 • spaľovanie lekárskeho a komunálneho odpadu, kanalizačného a nebezpečného priemyselného odpadu,
 • výroba a spaľovanie plastov z PVC,
 • bielenie celulózy a papiera chlórom,
 • tavenie a čistenie kovov (najmä pri ich recyklácii, ak sa vyskytuje prímes PVC).

Dioxíny sa radia medzi tzv. perzistentné organické polutanty (POP). Sú to prevažne syntetické látky s veľmi vážnymi trvalými negatívnymi účinkami na divo žijúce druhy, ekosystémy a ľudské zdravie. Štúdie ukazujú, že hoci sa úroveň POP v niektorých oblastiach v poslednom čase znížila, predsa sa ich napr. v Baltskom mori stále nachádza veľmi veľa.

Vplyv dioxínov na zdravie:

 • poškodzujú imunitný systém;
 • narušujú hormonálny systém (môžu spôsobiť poruchy mužských pohlavných orgánov - ohroziť plodnosť mužov, spôsobiť poruchy ženských pohlavných orgánov - zníženú plodnosť, potraty, poruchy vaječníkov);
 • poškodzujú vyvýjajúci sa plod v tele matky (teratogenita);
 • majú rakovinotvorné účinky (podporujú rast nádorov),
 • negatívne vplývajú na kardiovaskulárny systém,
 • podporujú cukrovku;
 • poškodzujú nervový systém, môžu prispieť k poruchám správania,
 • môžu spôsobiť kožné ochorenia (napr. chlórakné);
 • môžu spôsobiť negatívne vývojové a neurologické poruchy novorodencov (ktorých matky boli vystavené vysokým dávkam).

Viaceré dioxíny patria medzi najtoxickejšie chemikálie na Zemi, ktoré sú nebezpečné už vo veľmi nízkych koncentráciách.

Zdroj: Greenpeace a SPZ

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky