Clean Up the World

14.09 2006, Enviroportal

Clean Up the World

Čo majú tento víkend spoločné rieka Níl, pobrežie Copacabana alebo prístav v Sydney? Odpoveď je jednoduchá - blížiaci sa víkend od 15. do 17. semtembra 2006 sa bude pre mnohých aj na týchto svetoznámych miestach niesť pod heslom Vyčistime svet - Clean Up the World.

Celosvetová kampaň Clean Up the World - Vyčistime svet bola založená v r. 1989 v Austrálii vďaka nadšencovi Ianovi Kiernanovi a jej hlavné koordinačné centrum pre celý svet sídli v Sydney. V roce 1993 sa na tejto akcii zúčastnilo už viac ako 80 štátov. Odvtedy sa každý rok k víkendovému upratovaniu pripájajú milióny ľudí z viac než 120 krajín sveta. Tento rok sa organizátorom kampane podarilo zmobilizovať viac ako svojich 600 členov s 35 miliónmi dobrovoľníkov v 122 krajinách po celom svete.

Organizátori sa snažia vďaka získaným informáciám a s pomocou médií primäť vlády, príslušné zodpovedné orgány, priemyselné podniky a dalších aktérov k tomu, aby venovali zvýšenú pozornosť ochrane životného prostredia. Hlavnou úlohou aktivít CUW je zvyšovať environmentálne povedomie, ekologické cítenie a empatiu ľudí pri riešení veľmi háklivej a závažnej problematiky odpadu v celej jeho šírke.

Mezinárodná kampaň prebieha aj tento rok pod záštitou Programu OSN pro životné prostredie UNEP- United Nations Environment Programme. Celý rad dobrovoľníkov-jednotlivcov i organizovaných skupín sa pri tejto príležitosti podieľa na likvidácii čiernych skládok, na upratovaní svojho okolia, miest, parkov, chránených území... Cieľom vzdelávacích aktivít poriadaných počas víkendu Vyčistime svet je aj informovať širokú verejnosť o problematike znečisťovania prírody a zároveň svojím aktívnym pričinením pomáhať riešiť tento globálny problém. Mnohé aktivity sú zamerané aj na podporu recylačných programov, programov na šetrenie vodou a energiami. Je to zároveň jedinečná príležitosť poukázať na zodpovednosť každého z nás za stav nášho spoločného životného prostredia.

Od začiatku kampane v deväťdesiatych rokoch minulého storočia jej účastníci vyzbierali približne 3 574 991 ton odpadu, ktorý by poľahky zaplnil 5 710 olympijských bazénov. Medzi najbeznejšie nachádzaný odpad každoročne patria plasty, sklo a cigaretové nedopalky.

Koordinátorom tohtoročnej kampane pre Českú republiku je mimovládna organizácia Český svaz ochránců přírody - ČSOP.
Na Slovensku dlhé roky organizovala tieto aktivity GREENWAY, medzinárodná sieť environmentálnych mimovládnych organizácií v Strednej a Východnej Európe so sídlom v Bratislave.

Copyright © Enviroportal 2019

Súvisiace články

Značky