Preskočit na obsah

Chcete prehĺbiť svoje znalosti o agropotravinárskych inováciách?

08.04 2020, Enviroportal

Ak áno, môžete sa prihlásiť do Akadémie GEA (EIT Food Government Executive Academy). Ide o špeciálny program poradenstva a budovania schopností, ktorý ponúka náhľad na výzvy spojené s inováciami potravinového systému, stratégiami a predpismi RIS3 (Research and Innovation Smart Specialization Strategies). Registrácia je otvorená do 9. apríla a účastníci neplatia školné.

 

Prednášky odborníkov z daných oblastí pomôžu pri posilnení inovačných ekosystémov v krajine, pri zvýšení internacionalizácie agropotravinárskych spoločností, ako aj pri posilnení úspešnosti uvádzania nových produktov na trh s využitím výhod verejného financovania distribuovaného pre výskum a inovácie (RIS3).

Prednášky poskytnú možnosť prezentovať osvedčené postupy, poznatky získané z iných krajín a stanete a súčasťou medzinárodnej siete politických expertov zapojených do vylepšenia RIS3 a vývoja operačných programov založených na Európskych štrukturálnych a investičných fondoch (European Structural and Investment Funds) 2021 – 2027. 

EIT Food GEA bude prebiehať online od júna do novembra 2021 a bude združovať zástupcov verejného sektora z krajín strednej, výhodnej a južnej Európy s odborníkmi pracujúcimi v oblasti agropotravinárskych inovácií v priemysle, akademickej oblasti a európskych inštitúciách.

Ak si myslíte, že by ste mali byť medzi nimi, prihláste sa. Termín ukončenia podávania prihlášok je 9. apríl 2021. Účastníci neplatia školné. 

Viac informácií: http://timo.wz.uw.edu.pl/gea/, eitfoodhub@uniag.sk

Copyright © Enviroportal 2022

Súvisiace články

Značky

Inovácie