Preskočit na obsah

Chcete poznať svoju spotrebnú stopu?

15.12 2021, Enviroportal

Spotrebnú stopu si môžete vypočítať v online kalkulačke (EN). Stačí, ak v nej nastavíte stravu a nápoje, ktoré konzumuje, vyberiete spôsob dopravy, ktorý využívate, označíte domáce spotrebiče a produkty dennej spotreby a definujte typ a lokalitu svojho bývania. Na základe týchto piatich kategórií zistíte environmentálnu stopu seba či svojej domácnosti.  

Zistíte, aký veľký je váš vplyv na životné prostredie. Spotrebná stopa sa sústreďuje na kľúčové prvky výroby a spotreby, ale aj na váš životný štýl. Údaje o spotrebnej stope za Slovensko a EÚ nájdete medzi indikátormi obehového hospodárstva na Enviroportáli v časti výroba a spotreba.

Čo je spotrebná stopa?""

Spotrebná stopa (consumption footprint) a stopa spotrebiteľa (consumer footprint) sú indikátory, ktoré monitorujú pokrok v ambíciách Európskej únie (EÚ), ako je obehové hospodárstvo, nulové znečistenie, udržateľná výroba potravín a ochrana biodiverzity.

Indikátor spotrebná stopa sleduje celkové environmentálne vplyvy spotreby tovarov a služieb v EÚ a v jednotlivých členských štátoch. Teda nielen tie negatívne a ich vývoj v priebehu času, ale aj pokrok v oddelení hospodárskeho rastu od negatívnych vplyvov na životné prostredie (tzv. decoupling).

Tento hodnotiaci rámec na monitorovanie vývoja celkovej environmentálnej stopy výroby a spotreby vytvorilo Spoločné výskumné centrum, ktoré je interným vedeckým útvarom Európskej komisie. Na prezentáciu rôznych grafov bol vyvinutý komplexný vizualizačný nástroj, ktorý je súčasťou Európskej platformy hodnotenia životného cyklu.

Zaujíma vás, ako je na tom Slovensko či členské štáty EÚ?

Na spomínanej platforme je možné porovnávať spotrebnú stopu jednotlivých členských štátov Európskej únie aj EÚ ako celku podľa jedného alebo viacerých ukazovateľov.

Zdroj: Sala S., et al, 2019. Consumption and Consumer Footprint: methodology and results. [online]. Luxembourg. Publications Office of the European Union. Dostupné na internete:  https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC113607. ISBN: 978-92-79-97256-0

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Informačné zdroje Udržateľná spotreba a výroba