Cena Slovenskej republiky za krajinu pre projekt Včelí kRAJ

15.10 2020, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia SR udelilo Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2020 občianskemu združeniu kRAJ za zachovávanie a propagáciu včelárstva, podporu biodiverzity krajiny a rozvoj sociálnej ekonomiky s výnimočným humánnym aspektom.

Víťazný projekt oslovil odbornú komisiu budovaním udržateľnej krajiny formou ochrany opeľovačov a zabezpečením opeľovania včelami, ale aj prirodzenými opeľovačmi. Občianske združenie kRAJ prispieva rôznymi formami k zachovávaniu včelárstva najmä v regiónoch Malohontu a Gemera. Prevádzkuje tri jedinečné vzdelávacie včelnice, organizuje kurzy včelárstva a bezplatné kurzy pre dlhodobo nezamestnaných, realizuje projekt Férový med, venuje sa sociálnemu podnikaniu zameranému na výrobu včelích produktov a včelárske vybavenie s dlhodobo nezamestnanými, publikačnej činnosti, vzdelávaniu odbornej i laickej verejnosti, vrátane žiakov a študentov všetkých stupňov škôl, od materských až po univerzity. Občianske združenie kRAJ získalo nomináciu SR na účasť v Cene Rady Európy za krajinu 2020/2021 ako jediný zástupca SR v zmysle článku 11. Európskeho dohovoru o krajine.

Do šiesteho ročníka Ceny SR za krajinu  bolo nominovaných 7 projektov: o. z. Eko-energia  Bioklimatický Park Drienová, mesta Holíč Návrat k barokovej krajine Holíč - Kopčany, o. z. K prameňom Bebravy s názvom K prameňom Bebravy, o. z. kRAJ Včelí kRAJ, o. z. Levický okrášľovací spolok s názvom Levický okrášľovací spolok, n. o. Národný Trust Víkend otvorených parkov a záhrad, o. z. Združenie na záchranu Lietavského hradu s názvom Združenie na záchranu Lietavského hradu. Nominované projekty posudzovala odborná komisia 20. - 21. augusta 2020 na Vígľašskom zámku z hľadiska ich prínosu v starostlivosti o krajinu, kde zástupcovia nominovaných projektov predstavili a obhajovali svoje projekty.

Odborná komisia, zložená z odborníkov v starostlivosti o krajinu, zástupcov verejnej správy, samosprávy a zástupcov neziskového sektora, sa rozhodla udeliť aj dve osobitné uznania: Za pozitívny príklad revitalizácie poľnohospodárskej krajiny a krajinných štruktúr občianskemu združeniu Ekoenergia za projekt Bioklimatický Park Drienová a za dlhodobú dobrovoľnícku prácu pri obnove historickej pamiatky a inšpiratívny príklad zachovávania kultúrneho dedičstva občianskemu združeniu Združenie na záchranu Lietavského hradu za projekt Združenie na záchranu Lietavského hradu.

Udeľovanie ceny za krajinu je ukotvené v Európskom dohovore o krajine, ktorý je jediným dohovorom rady Európy výhradne zameraným na krajinu. Cena SR za krajinu je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo, tematicky prispievajú k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni. SR udeľuje cenu na podporu  prezentácie úspešných aktivít smerujúcich k ochrane, manažmentu, plánovaniu krajiny na Slovensku. Vyhlasovateľom ceny je Ministerstvo životného prostredia SR a národným koordinátorom Slovenská agentúra životného prostredia.

Viac informácií: www.cenazakrajinu.sk

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky

Mestské a vidiecke ŽP Rezort MŽP SR