Preskočit na obsah

Cementáreň v Turni nad Bodvou má podľa OZ zlý vplyv na zdravie, závod to odmieta

26.10 2020, TASR

Turňa nad Bodvou, 22. októbra – Cementáreň v Turni nad Bodvou v okrese Košice-okolie má podľa občianskeho združenia (OZ) Pronatur negatívny vplyv na zdravie aj životné prostredie. Tvrdí, že porušuje niektoré povolenia. Cementáreň to odmieta s tým, že závod prevádzkuje ďaleko pod legislatívou stanovenými emisnými limitmi. Tie by sa mali podľa envirorezortu sprísniť.

„My, obyvatelia obce Dvorníky-Včeláre, žijeme len niekoľko stoviek metrov od cementárne, ktorá produkuje tisícky ton cementárskeho slinku ročne. Nevyrába však len cement, ale spaľuje aj odpad,“ uviedlo OZ. Dôsledkom toho je podľa neho aj zápach či opar tuhých častíc, ktoré vplývajú na zdravie ľudí v celej pohraničnej oblasti. „Táto cementáreň vo vlastníctve nadnárodnej spoločnosti denne produkuje obrovské množstvá znečisťujúcich látok v ovzduší, najmä oxidov dusíka, tuhých znečisťujúcich látok, ale pravdepodobne aj karcinogénne dioxíny, nachádzajúce sa v plastoch, ktoré tvoria podstatnú časť spaľovaného odpadu,“ dodáva.

Cementáreň argumentuje, že nespaľuje odpad, ale alternatívne palivá, ktoré sa vyrábajú z nerecyklovateľných zvyškov odpadov a ktoré by inak skončili na skládkach. „Využitie alternatívnych palív v cementárenskom priemysle je jedným z najlepších spôsobov spracovania odpadov, ktorý je trendom v ekologicky najuvedomelejších krajinách,“ uviedla za CRH (Slovensko) Alžbeta Timárová s tým, že za posledných 15 rokov znížili svoje kombinované emisie CO2 takmer o 20 percent a za uplynulé dva roky investovali do technológií na ochranu životného prostredia necelý jeden milión eur.

Ako pre TASR povedala Slovenská inšpekcia životného prostredia, v turnianskych cementárniach vykonávajú environmentálne kontroly jedenkrát ročne. „Inšpektorát životného prostredia Košice výkonom kontrol v prevádzke zistil porušenie podmienok integrovaného povolenia, vo väčšine prípadov išlo o prekročenie emisného limitu pre tuhé znečisťujúce látky. Za zistené nedostatky bola a v jednom prípade ešte bude prevádzkovateľovi uložená pokuta,“ spresnila.

OZ tvrdí, že slovenské emisné limity sú veľkorysé a žiada ich sprísnenie. Podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR sú v súlade s európskymi normami. Spresnilo, že niektoré štáty západnej Európy, ako napríklad Nemecko, sprísnili minimálne požiadavky pre svoje cementárne. MŽP tak na národnej úrovni, nad rámec požiadaviek Európskej únie, plánuje urobiť v roku 2021. CRH (Slovensko) tvrdí, že ich dve cementárne na Slovensku spĺňajú aj väčšinu definovaných prísnejších limitov. Envirorezort pripomenul, že verejnosť môže podľa zákona vstúpiť do procesu integrovaného povoľovania, čo umožňuje presadzovanie prísnejších požiadaviek pre konkrétny zdroj. „Rozhodujúcim faktorom v takomto prípade je, akou mierou sa konkrétna cementáreň podieľa na znečistení ovzdušia v okolitých obciach, a či ohrozuje plnenie noriem kvality ovzdušia,“ dodal.

Zároveň priznal, že v súčasnosti Národná monitorovacia sieť kvality ovzdušia nemá v okolí cementární umiestnené žiadne monitorovacie stanice, a preto dnes nie je možné reálne zhodnotiť situáciu. Na požiadavku OZ o monitorovaciu stanicu reagoval, že bude iniciovať zriadenie indikatívnych meraní pri každej cementárni. „Ak sa preukáže významný vplyv konkrétnej cementárne na kvalitu ovzdušia, v takom prípade bude potrebné prijať prísnejšie podmienky na prevádzku zdroja, čo môže znamenať aj sprísnenie emisných limitov, ale aj prijatie iných opatrení na obmedzenie fugitívnych emisií,“ doplnil envirorezort.

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

IPKZ Priemysel Zdravie a ŽP