Preskočit na obsah

Celoživotné vzdelávanie sa v roku 2022 stalo témou Svetového dňa prvej pomoci

09.09 2022, Enviroportal

Od roku 2003 si vďaka iniciatíve Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies- IFRC) každú druhú septembrovú sobotu pripomíname Svetový deň prvej pomoci s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o jej významnej úlohe pri záchrane životov.

Bez ohľadu na vek je schopnosť správne poskytnúť prvú pomoc kľúčovou v kritických situáciách, ale aj v každodennom živote. Aj preto sa v roku 2022 témou svetového dňa stalo celoživotné vzdelávanie v oblasti prvej pomoci.

Zámerom je motivovať deti, dospelých aj starších ľudí získať poznatky v oblasti prvej pomoci, nabrať istotu pri jej poskytovaní a zdokonaliť už dosiahnuté zručnosti. Rôzne vekové kategórie si tak budú mať možnosť uvedomiť potencionálne riziká, stanú sa zodpovednejšími k svojmu okoliu a pomôžu budovať bezpečnejšiu komunitu.

Slovenský Červený kríž začína s výučbou poskytovania prvej pomoci už v materských školách. Na základných a stredných školách sa s ňou žiaci a študenti oboznamujú na nepovinných predmetoch a kurzy sú súčasťou aj prípravy pri získavaní vodičského preukazu.poskytovanie prvej pomoci pri infarkte

Prečo je prvá pomoc dôležitá?

Pod pojmom prvá pomoc rozumieme súbor postupov a opatrení, ktoré sa poskytujú postihnutému bezprostredne po náhlom ohrození života ešte pred lekárskym ošetrením.

Podľa štatistík Červeného kríža až 59 % úmrtí po úraze je odvrátiteľných, ak by sa zranenému poskytla včasná prvá pomoc. Každý občan je aj zo zákona povinný ju neodkladne poskytnúť, pokiaľ sám nie je v ohrození. 

Prvá pomoc okrem záchrany života môže zranenej alebo chorej osobe:

  • pomôcť utlmiť bolesť,
  • zvýšiť šance úplného zotavenia,
  • zabrániť vzniku komplikácií,
  • skrátiť pobyt v nemocnici,
  • urýchliť rekonvalescenciu.

Zapojte sa aj vy!

  • Súčasťou Svetového dňa prvej pomoci sú aj aktivity organizované v mnohých mestách po celom Slovensku s diskusiami a ukážkami. Budete mať šancu naučiť sa, ako reagovať v situáciách ohrozujúcich život a ako ošetriť najčastejšie poranenia.
  • Národné spoločnosti Červeného kríža a Červeného polmesiaca každoročne vyškolia viac ako 23 miliónov ľudí na záchranu života prostredníctvom prvej pomoci. Naučiť sa poskytnúť prvú pomoc môžete tak aj prostredníctvom kurzov organizovaných kdekoľvek na Slovensku- zoznam nájdete na stránke Slovenského Červeného kríža. 
  • Ak preferujete výuku z pohodlia domova, môžete využiť desiatky mobilných aplikácií, ktoré okrem inštruktážnych videí a animácií, vás dokážu navigovať pri poskytovaní prvej pomoci priamo v krízovej situácii.
  • Rovnako sa téme prvej pomoci venuje aj webová stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Zdroj: Slovenský Červený kríž 

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Významné osobnosti, profily, medzinárodné dni Zaujímavosti Zdravie a ŽP