Preskočit na obsah

CEEV Živica: Svetový supermarket putuje ďalej

04.10 2012, Enviroportal

Interaktívna výstava Svetový Supermarket, obsahujúca aj exponáty v nadživotnej veľkosti, ktoré je  možné rozobrať a zvážiť, putuje po Slovensku už celý rok a zažilo si ju 4 100 detí rôznych škôl a ľudí širšej verejnosti na celom Slovensku. Do konca roku 2012 ju môžete navštíviť v Zemianskej Olči pri Kolárove, Žiari nad Hronom, vo Varíne pri Žiline a v Martine. CEEV Živica bude požičiavať výstavu aj v roku 2013.

Viete, koľko váži vaše oblečenie a koľko vody sa spotrebuje na jeho výrobu? Tušíte, aká je odvrátená strana reklamy a nadnárodných korporácií? To, ale aj omnoho viac sa môžete dozvedieť v rámci interaktívnej výstavy Svetový Supermarket, ktorú vytvorilo Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica v rámci medzinárodného projektu Svet v nákupnom košíku. Ide o prvú interaktívnu výstavu svojho druhu, ktorá je určená najmä študentom vyšších ročníkov základných a stredných škôl. ,,Chceli by sme motivovať študentov k tomu, aby mali záujem vedieť viac o produktoch dennej spotreby, o dôsledkoch ich výroby na životné prostredie a ľudí v iných častiach sveta - proste si pripustiť, že sa nakupovaním nevyhnutne prepájame s ľuďmi a krajinami, kde prebieha produkcia tovaru pre náš trh." uviedla Katarína  Hipšová, jedna z autoriek konceptu výstavy a koordinátorka projektu Svet v nákupnom košíku.

O tom, aký dopad má výstava na účastníkov svedčí výrok pani učiteľky Katky Okoličániovej zo SOŠ OaS z Dolného Kubína, kde bola výstava inštalovaná 2 týždne v máji 2012: ,,Mám radosť z toho, že takéto niečo sa zrealizovalo nielen pre našich študentov. Plne si uvedomujem nadmerný konzum, ktorý vládne tejto dobe a utvrdila som sa v tom, že bez veľa vecí sa dá existovať. Určité druhy výrobkov určite nikdy nekúpim."

Školy a širšia verejnosť mohli doposiaľ v 9 rôznych mestách Slovenska netradičným spôsobom zaplatiť za čokoládu a sledovať, kde sa peniaze po ceste strácajú pokým prídu k pestovateľovi kakaa v konvenčnom obchode na jednej strane a spravodlivom obchode (fair trade) na strane druhej. Ďalej mohli ohmatať mobil v nadživotnej veľkosti, ktorý sa dá nielen otvoriť, ale aj odkrýva svoje hlboké tajomstvá. Mali tiež priestor uvažovať, aké sú možnosti zmeny, či existuje iná, prijateľnejšia cesta pre ľudí a Zem a nakoniec aj  dostali aj malý darček.

Výstavu dopĺňa a rozvíja metodická príručka globálneho vzdelávania pre učiteľov Komu patrí Zem s audiovizuálnym DVD. Tú dostávajú školy a inštitúcie pri zapožičaní výstavy!

O projekte

Výstava Svetový supermarket, aj príručka Komu patrí Zem vznikli v rámci projektu Svet v nákupnom košíku. Cieľom projektu je prispieť k začleneniu globálneho vzdelávania a zvlášť tém udržateľnej spotreby do formálneho vzdelávania v partnerských krajinách. Projekt je realizovaný piatimi partnerskými organizáciami: CEEV Živica zo Slovenska, Humanitas zo Slovinska, Fair Trade Hellas a Ecological Initiative of Chania z Grécka a NaZemi-společnost pro fair trade z Českej republiky.

Viac informácií: hipsova@zivica.sk, www.zivica.sk/svetvnakupnomkosiku 

 

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Podujatie Udržateľná spotreba a výroba