Preskočit na obsah

CEEV Živica pripravila projekt na zmiernenie dopadov klimatickej krízy

15.07 2021, Enviroportal

Letné horúčavy, výkyvy počasia a suchá posledných rokov ukazujú, že na klimatickú zmenu sa treba pripraviť. Dôsledky klimatickej krízy, ktorú už pociťuje stredná Európa, sú realitou a je neodškriepiteľné, že na zmenu klímy má vplyv ľudská činnosť. Jej dopady dokážeme rôznymi opatreniami zmierniť, preto prichádza CEEV Živica s podporou spoločnosti Dedoles s novým ročníkom projektu Klíma nás spája.

Klíma nás spája

Klíma nás spája je ročný projekt určený samosprávam, školám a občianskym združeniam. Projekt pomáha vytvárať nenáročné, ale funkčné adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy priamo v zastavanom území. V predošlých ročníkoch projektu tak na Slovensku pribudli ukážkové opatrenia na podporu biodiverzity, zelené tienenie či vsakovanie dažďovej vody, ktorá neskončí v kanalizácii.

„Klimatická zmena sa už začala označovať za klimatickú krízu. Jej dôsledky pociťujeme všetci v podobe vyšších teplôt, sucha a prívalových dažďov. Je preto dôležité pripraviť našu krajinu na tieto zmeny, aby sa čo najviac zmiernili ich vplyvy. Na to slúžia príklady dobrej praxe vytvorené v rámci projektu Klíma nás spája, ktorý umožňuje vytváranie malých lokálnych opatrení, slúžiacich ako inšpirácie pre okolité mestá a obce, či vytváranie väčších opatrení,“ hovorí Peter Svitek, manažér projektu z CEEV Živica.

Do projektu sa môžu prihlásiť samosprávy, školy, občianske združenia a iniciatívy, ktoré majú výnimočné projekty a aktivity. Každý z 10 vybraných subjektov získa až 2000 € na vytvorenie lokálneho klimatického opatrenia. Odborne bude projekt zastrešovať CEEV Živica v spolupráci s expertmi na adaptačné opatrenia.

Projekt potrvá rok a Živica zapojeným subjektom pomôže vytvárať nenáročné, ale funkčné adaptačné opatrenia, ako napríklad vsakovacie pásy a infiltračné priekopy, zatrávňovacie dlažby, dažďové záhrady, vertikálne záhrady a zelené steny alebo vegetačné strechy a mnohé iné.

Účastníci okrem finančnej podpory získajú aj know-how. Živica im poskytne úvodný webinár k téme, ale tiež 3-dňový kurz s odborníkmi venovaný výberu a realizácii vhodných adaptačných opatrení či metodickú a odbornú podporu a konzultácie v procese realizácie opatrení.

„Minulý rok projekt prebiehal v 25 obciach a školách, ktorým sa podarilo revitalizovať mokraď, vybudovať dažďové záhrady na zachytávanie a využívanie dažďovej vody, zelenú stenu na reguláciu teplotných extrémov či vsakovacie pásy na dažďovú vodu vedľa cestnej komunikácie," hovorí Svitek.

Adaptačné opatrenia na zmenu klímy sú momentálne environmentálnou prioritou nielen na globálnej, ale aj na európskej a národnej úrovni. Aby sa téma nestala iba teóriou či neuchopiteľnou stratégiou, ponúka projekt vybraným subjektom škálu adaptačných opatrení, ktoré sú v rámci projektu cenovo dostupné, replikovateľné a realizovateľné ako napríklad:

 • dažďová záhrada, 
 • vertikálna zeleň,
 • vegetačné steny,
 • zber dažďovej vody,
 • priepustné chodníky,
 • zatrávňovacia dlažba,
 • výsadba remízok,
 • výsadba sprievodnej vegetácie vodných tokov,
 • revitalizácia mokradí a rašelinísk,
 • prírode blízka údržba zelene,
 • zelená strecha,
 • tvorba zatrávnených vsakovacích pásov, infiltračných priekop...


Podmienky prihlásenia

Výzvy sú určené pre projekty a aktivity zamerané na klimatické opatrenia v školách, mestách, mestských častiach alebo obciach. Prihlásiť sa je možné do 15. augusta 2021. Podmienky prihlásenia sú uvedené na webovej stránke https://www.klimaspaja.sk/vyzva/.


Výber projektov

Odborná porota vyberie 10 projektov, ktorým spoločne ponúknu nasledovnú podporu: 

 • finančný príspevok 2000 € na realizáciu projektu, vďaka ktorému spravíte svoje okolie lepším a krajším, 
 • počiatočný audit projektu, trojdňový vzdelávací workshop pre zástupcov vybraných subjektov vo vzdelávacom centre Zaježová, webinár a individuálne konzultácie so zástupcami CEEV Živica, školiace materiály.

Zdroj: CEEV Živica

Copyright © Enviroportal 2021

Súvisiace články

Značky

Klimatická zmena Mimovládne organizácie Projekty, dotácie