Preskočit na obsah

Časopis Enviromagazín mimoriadne číslo 2/2005

08.07 2005, Enviroportal

Časopis Enviromagazín mimoriadne číslo 2/2005

Tohtoročné druhé mimoriadne číslo časopisu Enviromagazín je venované činnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia s dôrazom na problematiku integrovaného posudzovania vplyvov znečisťovania na životné prostredie. Je k dispozícii v SAŽP Banská Bystrica, MŽP SR a SIŽP.

Z obsahu:

 • Zákon o IPKZ a jeho novely
  (Ing. Silvia Uličná)
 • Postavenie SIŽP ako povoľujúceho orgánu
  (Ing. Helena Nitschneiderová)
 • Zavádzanie najlepších dostupných techník
  (Ing. Bohuslav Bezúch, CSc., Ing. Zuzana Lacová)
 • Skládkovanie - stále najpoužívanejší spôsob zneškodňovania odpadu
  (RNDr. František Šopinec)
 • Inšpektorát životného prostredia Bratislava
  (Ing. Andrej Verčimák)
 • Vysunuté pracovisko Nitra
  (Ing. Karol Raffaj)
 • Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
  (Ing. Katarína Raučinová)
 • Inšpektorát životného prostredia Žilina
  (Ing. Mariana Martinková)
 • Inšpektorát životného prostredia Košice
  (Ing. Marián Volovár)
 • Pomoc Slovenskej republike pri implementácii smernice Európskej únie o IPKZ
  (Ing. Stanislav Košina, CSc.)
 • Pôsobenie SAŽP v oblasti IPKZ
  (Ing. Blanka Kapustová, PhD.)
 • Problémy najčastejšie spôsobovali ropné látky
  (Ing. Daniel Geischbacher, CSc.)
 • Na začiatku bol "komínový zákon"
  (Ing. Karol Višacký)
 • Pod lupou najmä nebezpečný odpad
  (Ing. Jarmila Ďurďovičová)
 • Najväčšie prehrešky sú pri výrube drevín
  (RNDr. Beáta Múčková)
 • GMO áno, ale pod kontrolou
  (RNDr. Tatiana Horecká)
 • SIŽP reprezentuje našu republiku v sieti IMPEL
  (Michal Štefánek)
 • Organizačná štruktúra SIŽP

Viac informácií nájdete na stránkach Enviromagazínu.

Copyright © Enviroportal 2021

Súvisiace články

Značky