Preskočit na obsah

Minister životného prostredia SR: Zákon o klíme má zabezpečiť vypracovanie emisnej inventúry kraja či obce

21.12 2022, TASR

Bratislava 21. decembra – Zákon o klíme má zabezpečiť vypracovanie emisnej inventúry samosprávneho kraja či obce. Na jej základe má prijať do troch rokov stratégiu na nízkouhlíkový rozvoj a následne akčný plán na jej implementáciu. Uviedol minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).

Návrh zákona sa v týchto dňoch predloží do predbežného pripomienkového konania.

,,Emisnou inventúrou sa rozumie nástroj na stanovenie skutočného stavu vyprodukovaných emisií skleníkových plynov do ovzdušia na danom území kraja, ale aj obce či mesta," vysvetlil minister. Tvrdí, že zhodnotenie skutočného stavu vyprodukovaných emisií skleníkových plynov je predpokladom na správne nastavenie strategických dokumentov v oblasti riešenia zmeny klímy s územnou pôsobnosťou.

Slovensko je viazané plnením záväzkov v oblasti zmeny klímy. Realizácia a implementácia mitigačných a adaptačných opatrení sa odohráva hlavne na lokálnej úrovni. Envirorezort preto navrhuje, aby sa pôsobnosť vzťahovala na obce a mestá nad 2000 obyvateľov. ,,Menším obciam sa umožní vypracovať spoločné dokumenty niekoľkých obcí, a to tam, kde to bude odôvodnené – či už na základe klimatického scenára a identifikovaných klimatických rizík, pre geografické dôvody a podobne," povedal Budaj.

Dodal, že v oblasti podpory adaptácie na zmenu klímy ministerstvo pomáha obciam, ktoré si takéto dokumenty vypracovávajú na dobrovoľnej báze. Do budúcna rezort pripravuje konkrétne metodické usmernenia, a to na základe projektu financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

V oblasti mitigácie, čiže zmierňovania zmeny klímy prostredníctvom politík a opatrení zverejnilo metodiku, ktorou sa môžu samosprávy inšpirovať, priblížil šéf envirorezortu. ,,Súčasťou tejto metodiky je aj katalóg mitigačných opatrení pre sektory národného hospodárstva, ktoré môžu byť príkladom pre samosprávy. Podobne ako v oblasti adaptácie aj tu sa menším obciam umožní vypracovať spoločné strategické dokumenty na ich území," poznamenal.

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Emisie Ovzdušie Rezort MŽP SR