Preskočit na obsah

Budaj a ďalších 11 ministrov životného prostredia upozorňuje na dôležitosť ochrany vlka dravého

02.02 2023, Enviroportal

Ministri životného prostredia z 12 členských štátov EÚ sa zhodli na výzve voči Európskej komisii (EK), aby uchovala súčasný stav ochrany vlka dravého a nepodliehala reakcii na náhodné incidenty, ako bol ten, ktorý vyvolal diskusiu o obmedzeniach ochrany vlka.

Ministerstvo životného prostredia SR v liste adresovanom eurokomisárovi pre životné prostredie, oceány a rybné hospodárstvo Virginijusovi Sinkievičusovi pripomenulo, že Slovensko sa zasadzuje za zachovanie právnej ochrany vlka dravého v Európe. Európsku komisiu o tejto skutočnosti informoval slovenský minister životného prostredia Ján Budaj, ktorého prekvapili náhle iniciatívy EP za zmenu doterajšej ochrany.""

K iniciatíve J.Budaja sa pripojilo ďalších 11 členských štátov EÚBulharsko, Cyprus, Grécko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko a Španielsko.

Enviroministri týchto krajín zaujali jasné stanovisko a potvrdili spoločný názor, že by bolo chybou oslabovať právnu ochranu vlka, ktorý je jedinou prirodzenou bariérou pred pandémiou Afrického moru ošípaných (AMO), ale aj pred premnožením raticovej zveri. Na Slovensku poznáme oba tieto problémy. Vieme, že spôsobujú násobne väčšie škody, než vlk. Pandémia AMO a premnoženie raticovej zveri už zasiahli väčšinu územia nášho štátu, preto nie je v našom záujme obmedzovať ochranu, akú nám pred obidvomi problémami poskytuje vlk dravý.

Ján Budaj v uvedenom dokumente vyjadril uspokojenie, že ochranu vlka podporujú práve aj tie štáty, kde majú reálnu skúsenosť s jeho výskytom. Je tomu tak preto, lebo si súčasne uvedomujú skúsenosti štátov, kde existuje AMO a premnoženie raticovej zveri, ktorá ničí mladé lesné porasty, aj poľnohospodárske kultúry.

,,Pevne verím, že Európska komisia si zachová ten odborný a zodpovedný prístup k ochrane vzácnych druhov, aký mala doteraz," povedal Ján Budaj. Správnou cestou je podľa neho podpora implementácie nástrojov, ktoré umožňuje na Slovensku aj inde v EÚ kompenzovať škody spôsobené na hospodárskych zvieratách. MŽP diskutuje s farmármi aj o nových možnostiach, ako brániť svoje stáda pred šelmami, pričom nevylučuje ani ochranných odstrel. MŽP podporuje opatrenia prispievajúce ku rastu farmárskej komunity aj počtu hospodárskych zvierat, pasúcich sa vo voľnej prírode, najmä na tradičných lokalitách v národných parkoch. 

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Globálne problémy ŽP Ochrana prírody Rezort MŽP SR