BROZ realizuje unikátny projekt na Veľkolélskom ostrove

20.09 2006, Enviroportal

BROZ realizuje unikátny projekt na Veľkolélskom ostrove

Bratislavské regionálne ochranárske združenie BROZ realizuje na dunajskom ostrove pri obci Veľký Lel v okrese Komárno projekt nazvaný Ochrana a manažment dunajských lužných lesov.


Bratislavské regionálne ochranárske združenie si v rámci tohto projektu na obdobie 25 rokov prenajalo Veľkolélsky ostrov o rozlohe 250 ha, ktorý je súčasťou mokrade medzinárodného významu - tzv. Ramsaarskej lokality CHKO Dunajské luhy. Územie bolo v minulosti narušené zmenami vodného režimu, lesným hospodárstvom a stratou tradičných foriem hospodárenia. Ochranári preto po prenajatí ostrova obnovili pravidelné kosenie lúk, pripravujú opätovné zavedenie pasenia hospodárskych zvierat a oživenie Veľkolélskeho ramena. V rámci realizácie programu by malo združenie zabezpečovať na ostrove aj výskum a monitoring stavu vybraných biotopov, inštaláciu hniezdnych podložiek pre dravce a bociany čierne, hniezdnych búdok pre sovy, stráženie hniezd vzácnych a ohrozených druhov dravcov.

Ostrov je vďaka svojej odľahlosti a zachovaným prírodným hodnotám unikátnou lokalitou v okrese Komárno so zachovaným tvrdým aj mäkkým luhom a nížinnými lúkami. V rámci súvislej európskej sústavy chránených území Natura 2000 patrí lokalita do navrhovaného Chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy a Územia európskeho významu Veľkolélsky ostrov.

Projekt schválila Európska komisia v auguste 2003. Z projektových nákladov 570 tisíc eur poskytla komisia financie vo výške 370,5 tisíca eur, z toho na dlhodobý prenájom územia je vyčlenených 284,5 tisíca eur.

RNDr. Tomáš Kušík, predseda BROZu hovorí: "Územie ostrova prenajaté BROZom je najväčším územím na Slovensku, ktoré je v správe organizácie ochrany prírody, či už štátnej alebo mimovládnej. Zároveň je prvým územím v celých dunajských luhoch, do ktorého okrem ochranárov nemôže zasahovať nikto iný. Takže prírodu Veľkolélskeho ostrova už ľudské aktivity ohrozovať nebudú. Napriek tomu však spoločný projekt BROZ a ŠOP SR je dobrým príkladom, že ochrana prírody nie je prekážkou rozvoja, ale naopak - prináša nové príležitosti aj miestnym obyvateľom."

Slávnostné otvorenie projektu sa konalo v utorok 19. septembra 2006 o 10,00 hod. v kultúrnom dome obce Zlatná na Ostrove. Jeho súčasťou bola prehliadka Veľkolélskeho ostrova a podávanie obeda s typickými miestnymi jedlami pod tristoročnými dubmi. Projekt s garanciou Ministerstva životného prostredia SR podporuje Európska komisia v rámci programu LIFE-Nature. Partnermi sú Štátna ochrana prírody SR - Správa CHKO Dunajské luhy a Národný park Donau-Auen z Rakúska. Projekt si kladie za cieľ zastaviť úbytok prirodzených lesných biotopov spôsobený vplyvmi lesného hospodárstva.


Zdroj: MŽP SR

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky