Preskočit na obsah

BROZ: Dunajské luhy sú významný migračným koridorom i zimoviskom

21.07 2021, TASR

Bratislava, 20. júla Územie európskeho významu Dunajské luhy predstavuje podľa Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ) významný migračný koridor a zimovisko pre viaceré druhy vtákov. 

Typickými zástupcami dunajskej ornitofauny sú napríklad veľmi zriedkavý bocian čierny, najväčší dravec na Slovensku orliak morský či haja tmavá. Spomedzi cicavcov je podľa ochranárov unikátom endemický a ohrozený hraboš severský panónsky, drobný hlodavec pôvodom z čias doby ľadovej.

,,V úseku Dobrohošť – Sap je Dunaj so svojimi bočnými ramenami domovom pre 39 druhov rýb. Z európsky významných živočíchov sa tu vyskytuje napríklad aj mlok dunajský," spresňuje na svojom webe BROZ. Indikátormi dynamicky sa meniacej lužnej krajiny sú podľa združenia aj kulík riečny obývajúci hlavne štrkové lavice, brehuľa hnedá a rybárik riečny, ktoré si svoje hniezdne nory hĺbia v riečnych brehoch. Nad ramenami Dunaja často vidieť krúžiť volavky, v okolí vody nachádzajú svoje nocoviská kormorány.

Na celoročne vysokú vodnú hladinu podzemnej vody sú podľa ochranárov dobre adaptované mäkké a prechodné lužné lesy. Medzi drevinami tam dominujú topoľ biely, topoľ čierny, vŕba biela, vŕba krehká, dub letný, jaseň úzkolistý, jaseň štíhly a brest hrabolistý. ,,Po opadnutí záplav sa prudko rozvíja vegetácia bylín a tráv, bežná je tu napríklad bleduľa letná. Lužným lesom na jar dávajú typický ráz husté koberce cesnaku medvedieho," spresnili.

Andrea Froncová z BROZ približuje, že územie celého Podunajska bolo odpradávna formované vodou a riečnou dynamikou. Rastliny a živočíchy viazané na toto územie sú teda zákonite viazané na vodu. ,,Na jej kolísajúcu hladinu počas roka, na pravidelné záplavy a prúdenie, respektíve stojacu vodu – mokrade," uviedla pre TASR. Biotop lužného lesa je podľa jej slov celosvetovo veľmi ohrozený, pretože lužný les po riečnych reguláciách nielenže nedostáva dostatok vody zo záplav/vyliatia sa, ale už aj jeho zmladzovanie či vytváranie sa na štrkových laviciach a plážach je obmedzené.

,,Celková riečna dynamika v napriamených, ohrádzovaných korytách je totiž veľmi obmedzená,“ vysvetlila. V BROZ sa preto snažia lužné lesy aktívne obnovovať sadením, a to približne 30 000 stromov ročne. Jedným z biotopov spojeným s Dunajom sú podľa Froncovej aj mokrade, na ktoré je viazané množstvo hmyzu, obojživelníkov a rýb. ,,Sú to druhy, z ktorých mnohé sú ohrozené," poznamenala.

Medzi obcami Dobrohošť a Sap sa kľukatí bohato rozvetvený systém vodných plôch a riečnych ramien ako súčasť vnútrozemskej delty Dunaja, najväčšej vnútrozemskej riečnej delty v celej Európe. ,,Obrovské množstvá naplavených štrkopieskov, dosahujúce miestami hĺbku až 350 metrov, tu uchovávajú najväčšie zásoby kvalitnej pitnej vody v strednej Európe," poukazuje na svojom webe BROZ. Územie bolo podľa ochranárov odjakživa formované silou Dunaja, avšak počas výstavby vodného diela došlo k výrazným zmenám vodného režimu, pôvodne prirodzene zaplavovanej lužnej krajiny a k masívnemu úbytku hodnotných lesných porastov.

Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy sa rozprestiera na Podunajskej nížine vedľa slovenského a slovensko-maďarského úseku Dunaja od Bratislavy až po Veľkolélsky ostrov v okrese Komárno. Pozostáva z piatich samostatných častí.

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Mimovládne organizácie Ochrana prírody