Preskočit na obsah

Bratislava:Zonácia prináša ochranu i víziu rozvoja lesoparku,tvrdia poslanci MsZ

21.03 2019, TASR

Bratislava, 20. marca – Zonácia bratislavského lesoparku neznamená obmedzenie jeho využívania na oddych a rekreáciu. V diskusnej relácii Tablet.TV to zdôraznil poslanec bratislavského mestského zastupiteľstva (MsZ) Jakub Mrva (Team Vallo, PS, Spolu), ktorý spolu so svojím kolegom z bratislavského parlamentu Martinom Vlačikym (NEKA) ozrejmoval motív i cieľ rozdelenia mestských lesov do troch, z pohľadu správy a obhospodarovania, jasne zadefinovaných zón.


,,S určením zón neprichádzajú pre verejnosť zákazy a obmedzenia, ktoré by sa týkali voľného pohybu či zberu lesných plodov, to ostáva zachované tak, ako sa nemenia ani doterajšie možnosti rozkladať oheň na vyhradených miestach," uviedol Mrva v súvislosti so zonáciou, ktorú mestskí poslanci schválili na rokovaní zastupiteľstva 7. marca. ,,Zonácia sprísňuje pravidlá ťažby dreva, pohybu motorových vozidiel či výstavby väčších rekreačných prvkov v lesoparku. Predstavuje tiež víziu, ako jednotlivé zóny rozvíjať," upozornil, pripomínajúc, že systémová zmena vychádza z očakávaní verejnosti i ochranárov.

V rámci troch zón (A - zóna intenzívnej rekreácie, B - zóna rekreácie, ochrany prírody a lesného hospodárstva a C - zóna pokoja) zaberá najväčšiu plochu, až 54 percent územia mestských lesov, práve bezzásahová zóna. ,,Zámerom je v tejto zóne chrániť najkrajšie a z pohľadu lesného fondu najcennejšie územia lesoparku,“ poznamenal mestský poslanec.

Limitovaná ťažba dreva je povolená v zóne B, nemá však slúžiť na zisk, ale na postupnú premenu kedysi hospodárskych monokultúrnych lesov na lesy rekreačné. Vlačiky upozornil, že sa v tejto zóne nebudú ani budovať nové turistické atrakcie. ,,Na tie, ktoré už návštevníkom slúžia, ako napríklad dobrovoľníkmi obnovené kaverny - bunkre z prvej svetovej vojny, však zonácia nebude mať vplyv, rovnako ako doteraz ich bude možné udržiavať a navštevovať," zdôraznil.

Mrva poukázal tiež na to, že i v zóne pokoja, bez ťažby dreva, sa bude myslieť na to, aby ochrana prírody nebránila možnostiam individuálnej turistiky a rekreácie. ,,Preto i v týchto zónach môže prísť výnimočne k výrubu stromov, ktoré ohrozujú v blízkosti chodníkov bezpečnosť návštevníkov. Naším cieľom nie je vytvárať neprístupnú džungľu, ale ochraňovať les, ktorým možno prechádzať po čistých, bezpečných lesných chodníkoch,“ skonštatoval.

Naznačil, že zonácia, ktorá už teraz dovoľuje mestskej organizácii utlmovať ťažbu na miestach, kde by mala byť v budúcnosti úplne vylúčená, by sa mala stať aj súčasťou legislatívy. ,,Cieľom je implementovať ju do plánu starostlivosti o les, ale takisto aj v rámci certifikácie FCS by sa mali vyhlásiť bezzásahové zóny za referenčné plochy, teda územia so špecifickým režimom obhospodarovania,“ ozrejmil Mrva.

Podľa Vlačikyho ráta nová vízia koncepcie rozvoja mestských lesov, z ktorej vychádza i zonácia, aj s efektívnejšou činnosťou Mestských lesov Bratislava (MLB), organizácie hlavného mesta, ktorá sa stará o lesopark. ,,Určite je potrebné do tejto organizácie investovať, a personálnu ju posilniť, aby sa o územie s rozlohou viac ako 3000 ha staralo viac ľudí,“ povedal. Zámerom podľa neho je aj to, aby MLB mohli samostatne vykonávať ťažbu dreva a neobjednávať si na túto činnosť externú firmu. ,,To umožní napríklad upraviť ťažbu aj podľa počasia. Keď bude pršať a bude hroziť zničenie lesných ciest ťažkými mechanizmami, budú sa mestskí lesníci môcť venovať iným činnostiam – spriechodňovaniu chodníkov, opravám besiedok a podobne," ozrejmil.

Obaja priznali, že k úplne efektívnej správe lesov v okolí Bratislavy by bolo potrebné, aby boli jednotnou reguláciou viazaní všetci vlastníci lesných území, obkolesujúcich hlavné mesto. Zamedzilo by sa tak i situáciám, keď ťažba na inom pozemku poškodí les, ktorý patrí mestu. ,,Sme napríklad svedkami toho, že kamióny, ktoré odvážajú vyrúbané drevo z iných plôch, poškodia komunikácie, ležiace na území mestských lesov," poukázal Vlačiky na prípad, ktorý je nezriedka terčom kritiky na sociálnych sieťach.

Súhlasia i s tým, že je potrebné aktualizovať plán lovnej činnosti, aby sa po sídliskách v dotyku Malých Karpát nepotulovala divá zver a zároveň nebola lovnou činnosťou ohrozená bezpečnosť v  obývaných územiach.

Otvorenou, živou témou na dlhšiu diskusiu ostáva aj rozšírenie územia mestských lesov s unifikovanou správou, takisto zvýšenie ochrany vzácnych lesných území prostredníctvom vytvorenia národného parku (NP). Mrva v tejto súvislosti vidí možnosť pracovať na myšlienke vzniku NP Podunajsko, ktorý by spolu s lužnými lesmi a Devínskou Kobylou spojil i časť masívu Malých Karpát.

 

 

Copyright © TASR 2022
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Les Mestské a vidiecke ŽP