Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Bratislava: OLO ukončí 1. decembra sezónny odvoz záhradného bioodpadu

20.11 2023, TASR

Bratislava 18. novembra – Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) ukončí 1. decembra odvoz biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) zo záhrad. Informuje o tom na svojom webe.

Pripomína zároveň, že tento druh odpadu je možné odovzdávať celoročne.

Domácnostiam zapojeným do zberu BRO zo záhrad, ktoré majú odvoz v nepárny týždeň, vykoná posledný odvoz v období od 20. do 24. novembra, a to v zmysle harmonogramu. Ak ide o domácnosti, ktoré majú odvoz v párny týždeň, bude to v období od 27. novembra do 1. decembra, rovnako v zmysle harmonogramu. V oboch prípadoch sú harmonogramy zverejnené na webe OLO.

Mestská spoločnosť zároveň pripomína, že v prípade zmeškania termínu posledného odvozu môžu obyvatelia využiť zberný dvor OLO na Starej Ivanskej ceste, a to celoročne. Otvorený je od pondelka do soboty od 8.00 do 18.00 h. V nedeľu a počas sviatkov je zatvorený.

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad vykonáva OLO v zmysle všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Vykonáva ho sezónne od marca do novembra v intervale jedenkrát za 14 dní.

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Mestské a vidiecke ŽP Odpady