Biomasa ako perspektívny zdroj energie sa využíva minimálne

19.02 2007, Enviroportal

Biomasa ako perspektívny zdroj energie sa využíva minimálne

Poniky 2. febrára (Priatelia Zeme-CEPA) - Podľa organizácií Priatelia Zeme-CEPA a Za Matku Zem je energetické využitie biomasy najsľubnejší zdroj výroby tepla a elektrickej energie na Slovensku. Aj podľa Ministerstva hospodárstva SR je potenciál biomasy v súčasnosti využitý iba na 11%.
Biomasa, podobne ako iné obnoviteľné zdroje energie, však stále nie je zaujímavou politickou agendou. Napriek tomu, že jej technický potenciál predstavuje až 20 % zo všetkých spotrebúvaných primárnych zdrojov, nemá u nás finančnú, legislatívnu ani politickú podporu. Na Slovensku chýba zákon o obnoviteľných zdrojoch energie a potrebné by bolo novelizovať aj zákon o teple. Ten totiž môže výrazne zlepšiť reálne využitie biomasy pri vykurovaní objektov.

"Využitie energetického potenciálu biomasy môže vytvoriť asi 7 600 nových pracovných miest,"
povedal Pavol Široký, koordinátor programu Energia z občianskeho združenia Za Matku Zem. "Mrhaním tohto potenciálu v situácii, keď dovážame 95 % energetických surovín zo zahraničia, je nezodpovedným prístupom k riešeniu problémov globálneho otepľovania," dodal Široký.

Najperspektívnejšie sa z biomasy u nás javí využitie poľnohospodárskej biomasy, odpadov zo spracovania dreva, rýchlo rastúcich drevín a bioodpadov z potravinárskej produkcie. "Aj pri biomase však treba byť opatrný, aby sme najväčšie bohatstvo našej krajiny - lesy, nezničili na energetické plantáže," uviedol Michal Zibrin z Priateľov Zeme-CEPA. "Aj preto je nutné vypracovať a do praxe uviesť pozičný dokument o biomase, ktorý by jasne stanovoval trvaloudržateľné pravidlá využívania tohto sľubného zdroja," dodal Zibrin.

Priatelia Zeme-CEPA pripravujú o biomase pozičný dokument, ktorý okrem pravidiel jej využívania podrobne popisuje aj jej súčasný potenciál. Priatelia Zeme-CEPA a OZ Za Matku Zem sú odhodlaní pre implementáciu tohto pozičného dokumentu žiadať okrem verejnej aj politickú a podnikateľskú podporu.

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky