Preskočit na obsah

Banská záchranná služba preskúma neprevádzkované diela v nižnoslanskej bani

12.04 2022, TASR

Bratislava/Nižná Slaná 11. apríla – Banská záchranná služba preskúma v utorok (12. 4.) neprevádzkované neobsadené banské diela v bani v Nižnej Slanej v okrese Rožňava. Malo by ísť o dĺžku približne 1700 metrov. Udeje sa tak v súvislosti so znečistením rieky Slaná banskými vodami.

,,Cieľom a účelom odborného posúdenia technického stavu banských diel, a to z pohľadu zloženia ovzdušia, odvetrávania banských diel, ako aj celkového technického stavu s vyhotovením fotodokumentácie a záznamov z rozhodujúcich priestorov, je zistiť, či je technicky možné presmerovať vodu z ložiska Kobeliarovo VI. obzorom k portálu štôlne Jozef a následne na povrch," uviedol riaditeľ Hlavnej banskej záchrannej stanice Stanislav Paulík.

Diela, kde sa bude prieskum vykonávať, sú nevyužívané, nevetrané a neudržiavané viac ako desať rokov. V týchto priestoroch je podľa Paulíka predpoklad zvýšených hodnôt jedovatých plynov, hlavne sírovodíka, oxidu siričitého, oxidu uhličitého a oxidu uhoľnatého, čo znamená nedýchateľné ovzdušie. ,,Z tohto dôvodu budú pri akcii použité kyslíkové dýchacie prístroje s ochrannou dobou až štyri hodiny," povedal.

Paulík pripomína, že na základe dohody medzi ministerstvom hospodárstva a envirorezortom má štátny podnik Rudné bane zrealizovať nevyhnutné opatrenia na presmerovanie banských vôd vytekajúcich do rieky Slaná. Vody sa majú odkloniť v podzemí na šiestom obzore bane v dobývacom priestore smerom na povrch cez portál štôlne Jozef. ,,Čiže tak, aby voda nevytekala priamo do rieky Slaná," poznamenal Paulík.

Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára, príčinou je vytekanie banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit, ktorý v obci Nižná Slaná fungoval do roku 2008. Výsledky rozboru vody v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Analýza vzoriek vo vode potvrdila aj zvýšenú hodnotu mangánu, síranov a výskyt arzénu. Znečistenie rieky Slaná nemá negatívny vplyv na kvalitu pitnej vody.

Situáciu na rieke Slaná rieši i Slovenská inšpekcia životného prostredia, podľa ktorej sa má na čistenie vytekajúcich znečistených vôd z bane do Slanej vybudovať technologická linka. V nižnoslanskej bani sa zatiaľ majú zaviesť dočasné riešenia, odkloniť sa má prítok povrchových vôd do bane. Slovenský vodohospodársky podnik upravuje koryto potoka v obci Kobeliarovo v okrese Rožňava, ktoré sa v minulosti prepadlo do vydolovaného priestoru bane, a tak do nej zvýšilo prítok vôd.

Rudné bane podali v súvislosti so znečistením vodného toku trestné oznámenie. Odmietajú tvrdenia, že si nesplnili svoje povinnosti.

 

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Havárie a živelné pohromy Voda