B. Bystrica: Za čistejší Laskomer a Urpín

07.04 2011, Enviroportal

B. Bystrica: Za čistejší Laskomer a Urpín

Pri príležitosti 17. ročníka Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm 2011 a Medzinárodného roku lesov Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Mestskými lesmi, s. r. o., Banská Bystrica vyhlasujú súťaž O najaktívnejšiu banskobystrickú školu pri čistení prímestských lesov.

Konkrétne sa jedná o lokality Laskomer a Urpín, ktoré obhospodarujú Mestské lesy. Tie budú akciu koordinovať a zabezpečia aj pracovné pomôcky a likvidáciu odpadu. Čistenie spomenutých lokalít sa uskutoční v dňoch 2. - 13. mája 2011.

Konkrétne termíny čistenia a ďalšie pokyny organizátori súťaže včas oznámia všetkým prihláseným školám.

Výsledky súťaže budú vyhlásené počas konania festivalu Envirofilm 2011 (16. - 21. mája). Najusilovnejšia škola bude odmenená voľným vstupom do Harmaneckej jaskyne a zaujímavými publikáciami. Hodnotiť sa bude nielen počet hodín strávených čistením prímestských lesov ale aj množstvo vyzbierného odpadu.

Školy sa môžu do súťaže prihlásiť do do 2. mája 2011.


Kontakt:
Mestské lesy, s. r. o., ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Eduard Apfel, 0902 914 170, 048/414 24 34, e-mail: e.apfel@lesybb.sk

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky