Preskočit na obsah

Banskobystrická samospráva vzniesla k dokumentom o zonácii NP Veľká Fatra dvanásť pripomienok

16.01 2023, TASR

Banská Bystrica 13. januára – Hoci banskobystrická samospráva so zonáciou Národného parku (NP) Veľká Fatra súhlasí, príslušné dokumenty podľa nej nemôžu byť prijaté s nedostatkami a pod časovým stresom. Okresnému úradu v Žiline, ktorý ohlásil zámer vyhlásenia zón NP Veľká Fatra, zmeny jeho hraníc, ako aj úpravu ochranného pásma na roky 2023 – 2052, mesto v piatok adresovalo list s 12 pripomienkami.

Informovala hovorkyňa primátora Dominika Adamovičová s tým, že rozsiahle materiály s podmienkami, za akých by k zonácii malo dôjsť, dostali len 9. januára.

,,Vítame tento zámer, pretože dobrá zonácia NP je dôležitým predpokladom na ochranu prírody a odborné obhospodarovanie lesných ekosystémov. Aj preto pristupujeme k veci zodpovedne a spoločne s mestskými lesmi sme pripravili viaceré pripomienky, ktorých zámerom je odstrániť zistené nedostatky a vylepšiť ich tak, aby boli v prospech obyvateľov Banskej Bystrice a návštevníkov NP Veľká Fatra," konštatoval primátor Ján Nosko.

Samospráva ako vlastník pozemkov s rozlohou 2335 hektárov, ktorých sa zonácia týka, a ich správca spoločnosť Mestské lesy Banská Bystrica, podali pripomienky, ktoré sa týkajú napríklad obmedzenia poľovníctva či lesníckych činností počas roka, ale aj žiadosť o zastúpenie v Rade NP Veľká Fatra.

,,Nesúhlasíme s časovým obmedzením niektorých prác v zóne C, kde navrhujeme ponechať doterajší stav, teda vykonávanie daných činností bez časového obmedzenia. Rovnako nesúhlasíme s ponechávaním kalamitného dreva z dôvodu šírenia podkôrneho hmyzu. Predložené dokumenty k zonácii by mali platiť 30 rokov, ich dosah na naše lesy je však oveľa dlhší. Sme otvorení akejkoľvek odbornej diskusii," zdôraznil riaditeľ mestských lesov Blažej Možucha.

Mesto vlastní lesy s výmerou približne 7200 hektárov a v súčasnosti sa o lesný majetok stará mestská spoločnosť. Približne jedna tretina týchto lesov je súčasťou NP Veľká Fatra.

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Mestské a vidiecke ŽP Ochrana prírody Prírodné a kultúrne dedičstvo