B. Bystrica: Tunel v rámci protipovodňovej ochrany padol, bol príliš nákladný

11.06 2018, TASR

Banská Bystrica, 9. júna – Projekt protipovodňovej ochrany mesta Banská Bystrica, ktorú ako jediné krajské mesto nemá, priniesol v týchto dňoch medzi obyvateľmi búrlivú diskusiu, ktorá cez víkend pokračuje i na sociálnych sieťach.


Za opáskovaním konkrétnych stromov v centre mesta a upozornením, že za obeť má padnúť viac ako 370 stromov popri rieke Hron, boli aktivisti vystupujúci pod názvom Za Hron bez betónu. V sobotu avizovali, že chystajú petíciu.

Podľa informácií banskobystrického magistrátu ide o dezinformácie, pretože k výrubu mnohých označených drevín vôbec nedôjde. Stromy, ktoré musia byť vyrúbané z bezpečnostných dôvodov, sa nachádzajú v koryte Hrona pri rýchlostnej ceste R1 a nie sú súčasťou stromovej aleje popri rieke.

,,Projekt protipovodňového betónového múru je schválený bez vedomia verejnosti, pričom zasahuje výrub 376 stromov a mení tvár mesta. V dnešnej dobe mestá vo svete i na Slovensku upúšťajú od betónu a nastavujú riešenia, ktoré sú komplexné aj z hľadiska životného prostredia, kvality života obyvateľov a klímy, nielen protipovodňovej ochrany. Bystrica chce byť východiskovým miestom pre turizmus, ale rieku zabetónuje vodákom ako i návštevníkom a obyvateľom," reagovali aktivisti.

,,V centre mesta nepribudnú takmer žiadne nové betónové múry brániace ľuďom v kontakte s riekou. Už existujúce múriky budú nahradené novými, z ktorých ani jeden nebude vyšší ako 1,2 metra," konštatoval v piatok (8. 6.) primátor Ján Nosko.

Podľa Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), š. p., odštepného závodu (OZ) Banská Bystrica, projekt protipovodňovej ochrany, ktorý má mesto pod Urpínom ochrániť pred storočnou vodou, pripravujú od roku 2011. Počíta sa s podobným technickým riešením, ako je v hlavnom meste. Vybudujú podzemné tesniace steny, na ktoré umiestnia protipovodňové múriky. Pre prípad vysokých prietokov tam budú umiestňovať mobilné hradenia. Ešte okolo roku 2007 bol však jednou z alternatív tunel.

Na otázku TASR, prečo sa od neho upustilo, riaditeľ SVP, OZ Banská Bystrica, Milan Žiak odpovedal: ,,Je to dané hlavne hydrologickými a morfologickými pomermi územia, kde sa nachádzame. Hron ako rieka nemá tzv. vrcholovú nádrž, na ktorej by sa vyrovnávali povodňové prietoky, čiže musí sa to realizovať len týmito opatreniami v podobe protipovodňových líniových stavieb. Boli viaceré štúdie, tunel z finančného hľadiska nebol priechodný. Verejnoprospešné stavby protipovodňového charakteru, teda ich náklady, musia byť vždy nižšie ako hodnota chráneného majetku. Hodnota tunela mnohonásobne prevyšovala hodnotu chráneného majetku, preto táto alternatíva padla."

Projekt protipovodňovej ochrany je kompletne pripravený, má všetky potrebné stavebné povolenia a verejné obstarávanie je pred ukončením. Výstavba by sa mala začať koncom tohto roka a je naplánovaná na 28 mesiacov. Predpokladaný rozpočet sa pohybuje okolo 32 miliónov eur. SVP získal financie na základe vlani podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

 

Copyright © TASR 2019
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Mestské a vidiecke ŽP Voda