Aktuálne o havárii v japonskej elektrárni Fukushima

07.04 2011, Enviroportal

Aktuálne o havárii v japonskej elektrárni Fukushima

Aktuálne informácie o havárii v japonskej elektrárni Fukushima 1 pravidelne prináša webová stránka Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR).

ÚJD SR informuje o stave technológií, radiačnom monitoringu zamestnancov a verejnosti a aktuálnej radiačnej situácii na území SR. Informácie o prečerpávanií kontaminovanej vody sú zobrazované názorne cez ilustrácie. Vývoj situácie je možné sledovať cez archívne správy.

ÚJD SR sleduje a informuje verejnosť o vývoji situácie v Japonsku na základe zákona č. 541/2004 o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon).

Viac informácií:

www.ujd.gov.sk

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky