Preskočit na obsah

Aktualizácia vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov

13.10 2021, MŽP SR

Platné znenie vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov a  nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov ustanovuje, že ekonomicky oprávnené výdavky je možné použiť len v roku 2021, a to z dôvodu, že pre ďalšie obdobie mala byť použitá metodika k tzv. „ekomodulácii“. 

Metodiku pripravuje Európska komisia a členským štátom EÚ mala byť dostupná na jar 2021. Vzhľadom na skutočnosť, že metodika stále nie je k dispozícii, MŽP SR pracuje na aktualizácii vyhlášky, ktorá umožní stanoviť sadzby a ekonomicky oprávnené výdavky na rok 2022. Táto vyhláška bude aktualizovaná po konzultáciách s dotknutými subjektami najneskôr v novembri 2021.

Zdroj: MŽP SR

Copyright © MŽP SR 2021

Súvisiace články

Značky

Legislatíva Rezort MŽP SR