Preskočit na obsah

Aktivisti žalujú inštitúcie EÚ, lesnú biomasu nepovažujú za obnoviteľné palivo

07.03 2019, TASR

Bratislava, 6. marca - Lesoochranárske zoskupenie VLK tento týždeň zažalovalo Radu Európy a Európsky parlament na Súdnom dvore EÚ. Nepáči sa mu, že v smernici o podpore obnoviteľných zdrojov energie z roku 2018 medzi obnoviteľné palivá zaradili aj lesnú biomasu.


Spolu s ďalšími piatimi organizáciami z iných členských štátov preto žiadajú zmenu. ,,Sme presvedčení o tom, že mimoriadne zvýšenie ťažby, ktoré je potrebné na výrobu energie z lesnej biomasy, ničí samotné lesné ekosystémy, ktoré doposiaľ absorbovali uhlík z atmosféry," upozornili na to lesoochranári, podľa ktorých zahrnutie lesnej biomasy do smernice podkopáva jej ciele. Zároveň sa domnievajú, že spaľovanie dreva na výrobu energie prináša viac emisií uhlíka v atmosfére ako spaľovanie fosílnych palív vrátane uhlia.

Súčasne VLK podal podnet na prokuratúru, ktorú žiada o preverenie dodržiavania zákona, ktorý za spaľovanie dreva pochádzajúceho z lesných porastov nepriznáva dotácie. Poslancov Národnej rady SR zas žiada, aby vykonali poslanecký prieskum v dvoch spaľovniach a v Úrade pre reguláciu sieťových odvetví. Podľa zoskupenia totiž existujú dôvodné podozrenia, že zákon nedodržiavajú.

Envirorezort sa v reakcii k smernici odvolal na novoprijatú Envirostratégiu 2030. ,,V minulosti boli vypracované kritériá na využívanie biomasy na energetické účely hradené z fondov EÚ. Envirostratégia 2030 obsahuje cieľ, aby sa tieto pravidlá stali záväzné pre všetky pripravované projekty, a nemali by sa týkať iba projektov hradených z verejných zdrojov," napísal hovorca ministerstva Tomáš Ferenčák.

Ministerstvo hospodárstva SR zase pripomenulo, že návrh smernice prešiel štandardným legislatívnym konaním. ,,Vo všeobecnosti platí, že členské štáty sú povinné transponovať smernice v predpísanej lehote do svojho vnútroštátneho právneho poriadku," napísal jeho tlačový odbor.

Copyright © TASR 2022
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Les Mimovládne organizácie Rezort MŽP SR