Aktivisti: Vojenské lesy pri postrekoch lesov obchádzajú zákon

13.05 2019, TASR

Bratislava, 10. mája - Štátny podnik Vojenské lesy a majetky SR pri plánovaných postrekoch dubových lesov proti mníške veľkohlavej obchádza zákon.


Tvrdí to občianska iniciatíva My sme les, ktorá v tejto súvislosti doručila Slovenskej inšpekcii životného prostredia (SIŽP) a Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR podnet na prešetrenie. Aktivisti sú presvedčení, že podnik chce striekať plochy do dvoch hektárov (ha) len preto, aby sa vyhol nutnosti získať povolenia od orgánu ochrany prírody.

Vojenské lesy a majetky SR na stránke Ministerstva obrany SR informujú, že v lokalite Šenkvického hája budú od 13. mája aplikovať postrek proti ,,kalamitnému premnoženiu mníšky veľkohlavej, ktoré môže spôsobiť úplné zničenie tohto biotopu". Použijú na to biologický prípravok Biobit XL. ,,Postrek sa bude vykonávať v zmysle ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny - jednotlivo a v nesúvislých plochách do výmery dvoch ha, a teda nepôjde o celoplošnú aplikáciu," uvádza podnik. Podľa aktivistov však v konečnom dôsledku pôjde o postrek súvislej plochy lesa.

,,Prípadné úmyselné zraňovanie alebo usmrcovanie chránených živočíchov aj v 1. stupni ochrany nie je možné bez udelenej výnimky zo zákona o ochrane prírody a krajiny," pripomínajú aktivisti. Tým okrem obchádzania zákona prekážajú aj samotné postreky. "Nie mníška veľkohlavá, na tú sú dubové lesy prirodzene adaptované a vedia na ňu reagovať, ale chemický boj s ňou má vážny vplyv na znižovanie odolnosti dubových lesov a ich ekologickej stability," hovorí iniciatíva.

Pri svojich tvrdeniach sa odvoláva aj na stanovisko Romana Zollera z MŽP. ,,Počas dlhodobej koexistencie listnatých lesov s týmto druhom motýľa sa hostiteľské druhy drevín takýmto pravidelným gradáciám prispôsobili a za normálnych podmienok ani rozsiahly holožer nemôže spôsobiť lesu vážnejší problém," myslí si Zoller. Upozorňuje tiež na možné negatívne dôsledky postrekov. "Prípravok aj napriek vyššej selektívnosti nepochybne priamo zasiahne aj iné druhy motýľov a nepriamo širšie spektrum ďalších druhov," konštatoval s tým, že postrek lesov sa v tomto prípade nadá porovnávať s aplikáciou na poľnohospodárske plodiny. ,,Aplikácia v lese zasiahne cely zložitý ekosystém a druhy, ktoré sú jeho súčasťou, chránené druhy nevynímajúc," dodal.

Vojenské lesy a majetky SR v reakcii pre TASR napísali, že plne rešpektujú legislatívu platnú na území SR. ,,Pre informáciu uvádzame, že nejde o použitie chemickej látky, ale biologického prípravku," dodala hovorkyňa Ministerstva obrany SR Danka Capáková. Slovenská inšpekcia životného prostredia medzitým vydala až do objasnenia veci zákaz aplikácie postrekov proti mníške veľkohlavej v Šenkvickom háji. Vo Vojenských lesoch a majetkoch SR sa tiež v tejto súvislosti začne štátny dozor zameraný a dodržiavanie zákona o ochrane prírody a krajiny.

 

 

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Les